Leerlingen OBS Wolvega Zuid krijgen uitgebreid les in het verkeer

Het thema was ‘Iedereen veilig over straat’. Lenus van der Broek

Openbare basisschool Wolvega Zuid hield vrijdagmorgen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en enkele andere organisaties een verkeerseducatie dag voor alle leerlingen.

Het thema was ‘Iedereen veilig over straat’. Iedere groep kreeg op zijn eigen niveau les in het verkeer van (gast-)docenten. De leerlingen kregen eerst een les in de klas en leerden daarna de basisvaardigheden aan de hand van een zogenaamde oefenstraat op het schoolplein. Er werd onder meer aandacht geschonken aan oversteken, stuurvaardigheden, inschatten van de snelheid en het gevaar van afleiding in het verkeer. Ook de ‘dode hoek’ in een bus werd bekeken en er was een remdemonstratie.