'Laat kinderen op school opgroeien in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving'

Het gemeentehuis van Weststellingwerf in Wolvega. FOTO ARCHIEF

De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een onderwijsvisie opgesteld. De gemeente en de schoolbesturen willen zoveel mogelijk kinderen en jongeren een passende en doorlopende schoolloopbaan bieden.

Om goed zicht te krijgen en houden op de uitvoering van onderwijstaken heeft de gemeente gesprekken gevoerd met de schoolbesturen. Hieruit is naar voren gekomen dat er gezamenlijk voor wordt gezorgd dat kinderen opgroeien in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving, zodat zij zich goed kunnen voorbereiden op de toekomst, zich breed ontwikkelen en actieve deelnemers aan de samenleving worden.

Uitwerken en uitvoeren

Deze onderwijsvisie is uitgewerkt in vijf kernwaarden. De kernwaarden gaan bijvoorbeeld over kinderopvang en peuteropvang, over leerplicht en over passend onderwijs, maar ook over de gebouwen waarin de scholen zijn gehuisvest. De komende jaren gaan de gemeente en schoolbesturen verder met elkaar in gesprek om de verschillende kernwaarden uit te werken in werkafspraken en activiteiten. Wethouder Roelof Theun Hoen: ‘Ik kijk er naar uit om samen met de scholen en andere partners verder te bouwen aan goed onderwijs voor onze kinderen.’