LTO Weststellingwerf overvallen door geitenstop

FOTO LTO NOORD

Het bestuur van LTO Noord afdeling Weststellingwerf zegt onaangenaam verrast te zijn door het besluit van de gemeenteraad om de vestiging van geitenhouderijen in deze gemeente een jaar op te schorten. Dat besluit werd in april in een besloten raadsvergadering genomen.


De boerenorganisatie moest het een dag later lezen in de Staatscourant en werd daar gelet op een brief van voorzitter Hans Hoekstra niet vrolijk van. ‘Een gevoel van onbegrip, onwetendheid, onzekerheid en gebrek aan noodzaak heerst nu bij ons als bestuur van LTO Noord afdeling Weststellingwerf. Hoe kan het zijn dat er tijdens al onze overleggen met, hetzij het voltallige college, hetzij met de agrarische wethouder en een beleidsmedewerker nooit enige zorg omtrent de geitenhouderij is uitgesproken vanuit de gemeente en we nu toch door dit besluit worden overvallen?’

Op de rem trappen

Het college heeft eerder aangegeven dat de plotselinge toename van het aantal verzoeken reden was om op de rem te trappen, zolang niet alle gezondheidsrisico’s bekend zijn. Er liggen nu aanvragen voor uit o.a. Boijl, De Hoeve en Oldeholtpade. LTO Weststellingwerf vindt dat de gemeente om deskundig advies had moeten vragen. ‘Is er sowieso een deskundige vanuit de sector betrokken geweest bij deze besluitvorming om wellicht te voorkomen dat er beslissingen puur op emotie genomen worden? Zo nee, waarom niet? Hoe kunnen Weststellingwerfse ondernemers vertrouwen houden in de politiek, als de gemeente zo uit het niets een gehele sector op slot kan zetten?’

Besloten vergadering

Het college koos voor een besloten vergadering, omdat alleen al de behandeling van het voorstel op de valreep nog tot nieuwe aanvragen had kunnen leiden. LTO Weststellingwerf vindt dat nu door dit besluit sector breed ontwikkelingen op voorhand uitgesloten worden, zonder dat naar specifieke mogelijkheden gekeken wordt. Enkele raadsfracties willen daar ook wel naar toe. LTO komt nog met diverse andere vragen. ‘Hoe wordt omgegaan met toekomstige welzijnseisen of andere regelgeving waar geitenhouders aan moeten voldoen? Zijn er ook beperkingen voor uitbreiding/nieuwbouw van hobbymatig gehouden geiten?’ LTO Noord zet in op een verantwoorde groei van melkgeitenbedrijven, met behoud van maatschappelijk draagvlak en een goed verdienmodel voor boeren.

Nieuws

menu