Komt de wolf terug in Wolvega? Albert Harms schoot in 1712 de laatste dood

FOTO LENUS VAN DER BROEK

De wolf moet uit Fryslân worden geweerd. Dat vindt een meerderheid in Provinciale Staten. Er moet een gebiedscommissie komen die een plan van aanpak maakt om te voorkomen dat de wolf zich blijvend in Fryslân vestigt.

Volgens de encyclopedie van Friesland werd in 1712 de laatste wolf in Wolvega gesignaleerd. Er bestaat nu de kans dat de wolf na ruim 300 jaar weer terug is. Het beeld van de wolf voor de Rabobank in Wolvega symboliseert nu ‘een wolf in schaapskleren’. Inmiddels zijn in Nederland diverse schapen en lammeren gedood door een wolf.

Albert Harms schoot de laatste

Uit de encyclopedie van Friesland, uitgave 1958, blijkt verder, dat de laatste wolf in Friesland leefde. Albert Harms uit Wolvega schoot op 28 april 1712 de laatste wolf en kreeg daar een premie van honderd rijksdaalders voor. De gedode wolf zou 88 pond zwaar zijn geweest. De romp is op het galgenveld in een zandgat opgehangen. De toenmalige inwoners van de grietenij (gemeente Weststellingwerf), maar ook de naburige grietenijen waren toen zeer verheugd met het doodschieten van de laatste wolf.

‘Also dat beest in eenige Jaren herwaerts in voors contreien veel duijsenden. schade hadde gedaan door het verscheuren en doodbijten van Beesten, Peerden en Schapen en is dit tot gedagtenisse der nakomelingen in dit Resulutie Boeck geannoteert’, aldus de geschiedschrijving.

Ook uit de archieven van het Grietenijhuis in Wolvega is gebleken dat er in het begin van de achttiende eeuw nog wolven in de omgeving aanwezig waren. In vroegere tijden vormden de wolven voor het Friese platteland nog een zodanige plaag, dat de Staten op 20 maart 1615 een ‘Instructie voor den houtvester’ vaststelden om de wolven te schieten en wel tegen een vergoeding.

Nog een wolf in Wolvega

Maar er is nóg een wolf in Wolvega. Op het Pastorieplein staat een kunstwerk van de wolf, dat in 1998 is geplaatst in opdracht van de Rabobank Wolvega. Dit kunstwerk is ontworpen door Bert Nijenhuis uit Boekelo en onthuld op 18 december 1998. De bedoeling was om de wolf, die past bij de naam Wolvega weer terug te brengen. De kunstenaar heeft destijds gekozen voor een ‘vriendelijke’ wolf waar kinderen net bij kunnen.

(Fotos: Lenus van der Broek)

Nieuws

menu