Kerk op de Hoogte in Wolvega krijgt andere bestemming. Alle kerkelijke activiteiten gaan naar de Ichtuskerk

De Kerk op de Hoogte in Wolvega wordt niet langer gebruikt voor kerkdiensten. In december heeft de protestantse gemeente Wolvega het besluit genomen om alle kerkelijke activiteiten te concentreren in de Ichtuskerk met zalencentrum De Rank en jeugdgebouw Area 51. De Kerk op de Hoogte krijgt dus een nieuwe bestemming.

Kerk op de Hoogte in Wolvega.

Kerk op de Hoogte in Wolvega. Lenus van der Broek

De opdracht aan een commissie is om nog dit jaar een advies te geven over wat er gaat gebeuren met het rijksmonument Kerk op de Hoogte, het achterliggende bosperceel, de pastorie, zalencentrum De Ark en de beheerderswoning. Voorzitter Maarten Hoekstra van de kerkenraad: ,,Onze gemeente heeft op dit moment geen dominee; wij zijn op zoek naar een nieuwe dominee. Uiteraard houden wij er rekening mee dat een nieuwe predikant moet kunnen beschikken over een pastorie.”

Oriënterende gesprekken