Karst Berkenbosch praat leden Oudheidkamer bij over de Friese Waterlinie. Rampjaar 1672 wordt herdacht met allerlei activiteiten

Karst Berkenbosch laat de aanwezigen kennismaken met de Friese Waterlinie. Hans Salverda

Karst Berkenbosch was te gast op de jaarvergadering van de vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf. In De Rank in Wolvega gaf Berkenbosch een lezing over de Friese Waterlinie.

Berkenbosch liet de aanwezigen kennismaken met de Friese Waterlinie, ook wel De Lende – Kuunderlinie genoemd. Omdat Friesland en vooral de Stellingwerven in 1672 en 1673 te maken kreeg met de Münsterse bisschop Bommen Berend, werden in allerijl de oude schansen uit de Tachtigjarige Oorlog weer opgeknapt en werd er land onder water gezet.

Omdat een verhaal over de Friese Waterlinie niet op zichzelf staat, begon Berkenbosch zijn lezing met een verkorte inleiding over de situatie in Europa vanaf 1618: een tijd met diverse (godsdienst)oorlogen en opstanden in verschillende landen. Daarna werd ook de niet altijd rooskleurige situatie in Nederland en Friesland toegelicht vanaf 1650.

Film

Vervolgens werd de film’ De Friese Waterlinie’ van Albert Westerhuis en Karst A. Berkenbosch getoond. In deze 22 minuten durende film worden alle schansen van de Friese Waterlinie bezocht en wordt duidelijk waarom ze er lagen en hoe ze er lagen. Na de film werden er zestig plaatjes getoond van onder meer oude tekeningen uit de periode rond 1672, waarbij de situatie in Friesland centraal stond.

De tekst gaat verder na de foto

Aandacht voor rampjaar

Omdat het 350 jaar geleden is dat Nederland door Frankrijk, Engeland en de bisschoppen van Münster en Keulen werd aangevallen, wordt er overal in het land aandacht besteed aan het rampjaar. De werkgroep Friese Waterlinie is in de Stellingwerven druk bezig met de organisatie van allerlei activiteiten: een tentoonstelling, een histotolk, een re-enactment event, lezingen, fiets- en bustochten, een kledingwedstrijd, een toneelstukje voor en door kinderen en een Bourgondisch diner. Voor de lezingen zijn naast Berkenbosch, Sunny Jansen, Egge Knol, Meindert Schroor en Dr. Gerd Dethlefs (uit Münster) gecontracteerd.

Tentoonstelling

De aftrap is 16 september met de opening van een tentoonstelling in het gebouw van de Schrieversronte in Oldeberkoop. Daarna volgt er van 17 tot en met 23 september een Waterlinieweek met als start een bezoek aan de Bekhofschans en vervolgens de lezing van Karst Berkenbosch in Lunia in Oldeberkoop. Voor volgend jaar is de waterlinieweek gepland van 17 juni tot en met 1 juli, waarbij de tentoonstelling te bezichtigen is in de bibliotheek in Wolvega.

Jongerencultuur

De Oudheidkamer heeft momenteel een tentoonstelling op poten gezet over de jongerencultuur in de periode 1960-1990. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan de jongerengroepen, de jongerencentra in Weststellingwerf en de muziek uit die periode.

Nieuws

menu