Johannes Houtsma: 'Ik werk nu aan een fantastisch archief'

‘Alhoewel het moderne strakke gemeentehuis praktisch en goed schoon te maken is, heb ik een voorkeur voor oud’, zegt Houtsma. In de ruimte op de begane grond van het gemeentehuis, die wordt omrand door glas met daarop de gedrukte tekst van het Stellingwerfs volkslied ‘Woar de Lende’, vertelt Johannes Houtsma over zijn archiefwerk bij de gemeente Weststellingwerf.

Johannes Houtsma: ‘Ik werk nu aan een fantastisch archief’.

Johannes Houtsma: ‘Ik werk nu aan een fantastisch archief’. Anne Westerhof

Johannes Houtsma (1962) is geboren in Wijnjeterp (nu Wijnjewoude) waar zijn vader in meerdere gemeentes dominee was. Door verhuizing i.v.m. ambt vader werd de middelbare school gedeeltelijk in Zuidwolde (Groningen) en Drachten bezocht. Houtsma wilde aanvankelijk ook theologie gaan studeren maar na de Havo koos hij voor een christelijke hbo-opleiding richting jeugdwerk. In de loop der tijd verdween zijn geloof in de religie, hij ervoer eerder het christendom als belemmerend voor z’n verdere ontwikkeling: ‘Geloof in onze eigen kracht’.

Nieuws

Meest gelezen