Ideeën worden werkelijkheid door dorpenfonds. Coördinator Klaas Hallema is verbindende schakel tussen dorpen en gemeente

Dorpencoördinator Klaas Hallema en wethouder Jack Jongebloed bij het dorpshuis in Oldelamer.

Dorpencoördinator Klaas Hallema en wethouder Jack Jongebloed bij het dorpshuis in Oldelamer. Gemeente Weststellingwerf

“Het Dorpenfonds en de dorpencoördinator zijn niet meer weg te denken uit de gemeente”, vindt wethouder Jack Jongebloed. “De meerwaarde heeft zich dubbel en dwars bewezen, ook richting de toekomst.”

Dorpencoördinator Klaas Hallema is blij met de lovende woorden van de wethouder, maar ziet de schijnwerpers het liefst gericht op de vele succesvolle projecten die door de dorpen zijn gerealiseerd. “En die variëren van een AED tot aan de nieuwbouw een compleet dorpshuis”, schetst hij. “Juist die veelzijdigheid aan onderwerpen maakt het Dorpenfonds en mijn werk als dorpencoördinator zo mooi.”

Grijs gebied

Toen Klaas Hallema eind 2008 startte als dorpencoördinator, was Weststellingwerf een echte voorloper. Inmiddels heeft bijna elke gemeente wel een wijkmanager of dorpencoördinator. “Veel dorpsinitiatieven vallen binnen een grijs gebied”, weet Hallema. “Is het iets wat inwoners zelf kunnen oppakken, of hoort het bij de gemeente of een andere instantie thuis? De grote gemene deler is eigenlijk altijd dat het ideeën en plannen vanuit een dorp zelf zijn.’

Bedacht aan de keukentafel of tijdens het biljarten, bij wijze van spreken. Hallema: ‘Vaak komen de plannenmakers bij mij terecht. We gaan dan samen kijken hoe hun plan te realiseren is.” Als dorpencoördinator is Hallema de verbindende schakel tussen de diverse plaatselijk belangen en de wijkverenigingen aan de ene kant, en de verschillende teams binnen het gemeentehuis aan de andere kant. “Je kunt als gemeente ook wel van alles willen, maar je hebt de samenleving nodig. Je moet het samen doen.” Iedereen mag ideeën aandragen. “We gaan het gesprek altijd aan.”

Startpunt

In 2010 werd het Dorpenfonds opgericht. Jaarlijks is er een bedrag beschikbaar vanuit dat fonds. Sinds 2018 is dat bedrag verhoogd naar 100.000 euro. In 2021 is er voor 294.000 euro geïnvesteerd. ‘Dankzij het Dorpenfonds ga je op een andere manier met elkaar rond de tafel, zegt Hallema. ‘Je weet wat er aan geld beschikbaar is.’ Veruit de meeste projecten worden echter niet volledig uit het Dorpenfonds gefinancierd. ‘Het is eerder een startpunt’, vult wethouder Jongebloed aan. “Wanneer je een bijdrage vanuit dit gemeentelijke fonds binnen hebt, is het vaak makkelijker om ook andere partijen binnen te halen.”

De afgelopen 12 jaar is er vanuit het dorpenfonds een kleine 800.000 euro ingezet voor de meest uiteenlopende dorpsinitiatieven. Dankzij de bijdragen vanuit het dorpenfonds konden inwoners plannen realiseren met een totale investering van ruim 3,1 miljoen euro.

Vertrouwen

‘Het vertrouwen tussen de dorpen en de dorpencoördinator is Hallema veel waard. “Want vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.” Vanuit zijn functie beweegt hij tussen allerlei belangen, zoals die van het dorp, de omwonenden, zijn collega’s en verschillende besturen. “Ik ben uiteindelijk gewoon in dienst van de gemeente. Samen met mijn collega’s probeer ik altijd te kijken naar wat wél kan, maar soms moet je gewoon ‘nee’ verkopen. Dat is ook een antwoord, maar je moet het wel uit kunnen leggen.”

Dat vertrouwen vanuit de gemeente blijkt onder meer uit het feit dat alle plaatselijk belangen en wijkverenigingen jaarlijks een eigen werkbudget krijgen. “Dat is voor de kleinere dingen, zoals een AED-cursus, een nieuw bankje of de organisatie van een bijeenkomst. Daar hoeven wij verder niet tussen te zitten.”

Krachten bundelen

De afgelopen dertien jaar kwamen er veel projecten voorbij, zoals Boijl Bloeit, het dorpshart in Oldelamer, de omgevingsvisie van Nijeholtpade en dorpen in het Groen. Hallema verwacht dat dorpen in de toekomst steeds vaker de krachten bundelen. “Verkeersveiligheid, biodiversiteit, duurzaamheid; de thema’s zijn in veel dorpen hetzelfde. Ook verenigingen gaan steeds meer samenwerken en maken steeds meer gebruik van elkaars voorzieningen. En als je met meerdere dorpen samen optrekt, heb je meer mens- en denkkracht.”

Agressieve buizerd

Het meest bijzondere dat Hallema tot nu toe meemaakte als dorpencoördinator, was een nogal agressieve buizerd in Oldelamer. “Die buizerd had een nest, en beschermde dat met passie. Mensen die voorbij fietsten, werden aangevallen. Waaronder schoolkinderen.” De roofvogel werd naar het Lauwersmeer gebracht. “Hij was binnen een uur terug”, gniffelt Hallema. “We hebben er destijds aardig wat kopzorgen over gehad. ‘

Vluchtelingen

Op dit moment zijn veel collega’s van Hallema intensief bezig met de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. “Afgelopen week spraken we met onder andere de plaatselijke belangen en dorpshuizen om te verkennen hoe we elkaar hierin kunnen ondersteunen. Ook hier zien we weer de goede wil van onze inwoners en de kracht van de samenwerking met onze dorpen.’