Het is 2 voor 12 voor de Zonnebloem Wolvega e.o. ‘Je hebt echt een groep kartrekkers nodig’

In maart vierde de Zonnebloem afdeling Wolvega en omgeving nog het 50-jarig bestaan. Lenus van der Broek

In maart vierde de Zonnebloem afdeling Wolvega en omgeving nog het 50-jarig bestaan in zalencentrum De Rank in Wolvega. Maar het is nog maar zeer de vraag of een volgend jubileum gevierd kan worden.

‘Er zijn slechts drie bestuursleden over’, vertelt Mirjam van Sonsbeek. Zij is senior verenigingsconsulent bij de Zonnebloem, ‘En twee van de drie gaan eind van dit jaar stoppen. Zonder bestuur houdt het op.’

Hardnekkig imagoprobleem

De afdeling Wolvega van de Zonnebloem is actief in Wolvega en alle omliggende dorpen – alleen Noordwolde heeft een eigen afdeling. ‘Wolvega en omgeving is één van de grotere en oudste Friese afdelingen van de Zonnebloem’, licht Van Sonsbeek toe. Er zijn meer afdelingen die problemen hebben met het vinden van voldoende vrijwilligers en bestuursleden. ‘Dat heeft te maken met Covid, maar ook met een hardnekkig imagoprobleem. Veel mensen denken namelijk nog steeds dat de Zonnebloem bedoeld is voor ouderen, terwijl onze doelgroep bestaat uit mensen met een lichamelijk beperking.’ Het probleem is voor deze afdeling wel extra dringend. ‘Er moet echt snel iets gebeuren.’

Frietje of ijsje

Dankzij de vrijwilligers van de Zonnebloem kunnen mensen met een lichamelijke beperking ook eens op stap. Dat kan een boottochtje zijn, maar ook zoiets simpels als samen een frietje of ijsje halen. Dat soort sociale activiteiten wordt mogelijk gemaakt door een groep van ongeveer dertig vrijwilligers. Net als bijvoorbeeld bezoek aan huis. De afdeling Wolvega e.o. heeft momenteel bijna 200 deelnemers. ‘Deze afdeling is heel sterk in juist die kleine uitstapjes die het leven glans geven’, laat Van Sonsbeek trots weten.

Voorbestaan staat onder druk

Door de coronamaatregelen zijn er de afgelopen jaren minder activiteiten geweest, hoewel de Zonnebloem Wolvega e.o. wel haar best deed. Deelnemers kregen regelmatig vrijwilligers aan de deur, die hen onder andere rozen, een plantje of een klein cadeautje kwamen brengen. ‘Ondertussen zijn er leden van het bestuur gestopt’, zegt Van Sonsbeek. ‘Hierdoor staat het voortbestaan van de Zonnebloem afdeling onder druk. Het is echt 2 voor 12. Immers, zonder vrijwillige bestuursleden die zich willen inzetten voor het bedenken en organiseren van een jaarprogramma is er geen Zonnebloem. Dat zou voor onze deelnemers een groot gemis zijn.’

Kar trekken

Een voltallig bestuur bestaat uit in ieder geval vijf leden. ‘Het huidige bestuur van de Zonnebloem in Wolvega bestaat nog maar uit drie leden, waarvan een aantal al 2 of 3 jaar geleden aangaf te willen stoppen. Omdat er geen opvolging is, blijven ze nog even. Maar eind dit jaar stoppen er twee van de drie écht, en blijft er dus slechts één bestuurslid over.’ En het bestuur is nodig om de kar te trekken. ‘Onze vrijwilligers zijn heel plichtsgetrouw; ze komen altijd als je ze nodig hebt. Toch ben je nergens zonder mensen die de activiteiten bedenken en organiseren, een jaarplanning maken en de vrijwilligers aangehaakt houden.’

Energie

Van Sonsbeek komt dan ook graag in contact met mensen die de schouders eronder willen zetten, zodat de Zonnebloem afdeling Wolvega e.o. kan blijven bestaan. ‘We zoeken mensen die houden van organiseren of het leuk vinden om achter de schermen de administratie op orde te houden. Of mensen die energie krijgen van vrijwilligers koppelen aan mensen die huisbezoek willen.’ Van Sonsbeek benadrukt daarbij, dat je ook welkom bent als je beperkt de tijd hebt. ‘We staan open voor iedereen.’ Ook mensen die niet in het bestuur willen, maar wel vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem willen doen, zijn welkom.

Mooi en gezellig

Waar het om gaat, is dat het mogelijk blijft om de deelnemers mooie en gezellig momenten te bezorgen, vindt Van Sonsbeek. Bovendien krijg je ook iets terug voor het vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem. ‘Van mensen blij maken, krijg je immers zelf ook energie.’

http://www.zonnebloem.nl/wolvega

Nieuws

menu