Herbestrating rondom nieuwbouw Wolvega

FOTO LENUS VAN DER BROEK

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Onlangs zijn er tien nieuwe huurwoningen van de Woningstichting Weststellingwerf op het terrein van het voormalige Bornego College aan de Sportlaan in Wolvega bewoond. De gemeente heeft aan Nota Infra opdracht gegeven om de bestrating rond dit terrein te vernieuwen.

Het gaat om de trottoirs, de parkeerplaatsen en bestrating aan de Thorbeckestraat.