GroenLinks wil erfpacht toepassen in Lindewijk. College ziet weinig heil in plan

De raadsfractie van GroenLinks wil in Lindewijk 2 in Wolvega kavels voor starters in erfpacht uitgeven. Dat betekent dat starters de grond niet hoeven te kopen, maar deze in erfpacht krijgen van de gemeente. Voordeel is volgens GroenLinks dat de starters makkelijker op de woningmarkt terecht kunnen omdat ze geen geld hoeven lenen voor aankoop van de grond.

De Lindewijk.

De Lindewijk. Eigen foto

Fractievoorzitter Gaby Thijssen zegt dat hierdoor de stichtingskosten veel lager zijn en starters minder hoeven lenen bij de bank. ,,Afhankelijk van de grootte van de kavel scheelt dat duizenden euro’s: bij een kavel van 200 m2 gaat het al gauw om 30.000 euro bij een prijs van 150 euro per vierkante meter. De gemeente kan de grond tegen kostprijs verpachten. Wanneer het inkomen van de starter toeneemt kan hij/zij de grond alsnog kopen, tegen de balansprijs of vooraf vastgestelde prijs. Een alternatief kan zijn dat dan ook de rente afgerekend wordt, waardoor de eerste jaren de woonlasten lager zijn. Hierdoor wordt de woning makkelijker bancair financierbaar.”

Anti-speculatiebeding

Nieuws

menu