Goede verwerking van klachten over openbare ruimte; laagdrempelige app is echter niet beschikbaar

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega.

Het gemeentehuis van de gemeente Weststellingwerf in Wolvega. FOTO GEMEENTE WESTSTELLINGWERF

Het systeem voor melden en afhandelen van klachten over de openbare ruimte functioneert in Weststellingwerf goed. Dat blijkt uit een onderzoek door de rekenkamercommissie van de gemeente. In totaal deden rekenkamers en rekenkamercommissies van 51 gemeenten mee aan een onderzoek Meldingen Openbare Ruimte.

Burgers verwachten volgens de commissie van hun gemeente dat deze de verantwoordelijkheid neemt voor een goed beheer van de openbare ruimte. Dus bijvoorbeeld dat straatmeubilair zoals bankjes of speelgelegenheden in goede staat zijn. Ook dienen bewegwijzering en verlichting in orde te zijn, evenals verkeersborden.

Geen laagdrempelige app

De aanwezigheid van zwerfafval of verontreiniging, kapot straatmeubilair, onvoldoende verlichting, ontbrekende of kapotte bewegwijzering, problemen met de kwaliteit van stoepen en straten doen volgens de commissie burgers ervaren dat er tekortkomingen zijn in de openbare ruimte. Zij kunnen daarvan melding doen bij de gemeente. Dat kan bij de balie, telefonisch of via de website. ‘Er is echter geen laagdrempelige app beschikbaar. De website is geen volwaardige vervanger voor de app.’ Burgemeester Andre van de Nadort meldde maandag in een commissievergadering dat zo’n app samen met Opsterland en Ooststellingwerf wordt ingevoerd.

Vervolgens verwacht men dat de gemeente adequaat op de melding reageert en de gesignaleerde gebreken en tekortkomingen snel herstelt. Het afhandelen van een klacht duurt gemiddeld zo’n 12 dagen.

Goed werkende procedure

‘Een adequate reactie is van invloed op het beeld dat burgers van hun gemeente hebben, en is daarmee van belang voor een goede relatie tussen de gemeente en de inwoners. Voor de gemeente is het daarom belangrijk om over een goed werkende procedure te beschikken om adequaat op meldingen van tekortkomingen in de openbare ruimte te kunnen reageren.’ Weststellingwerf heeft, net als het overgrote deel van de deelnemende gemeenten, een digitaal registratiesysteem. Er is geen mogelijkheid om een relatie te leggen met eerdere meldingen.

Aantal meldingen

In Weststellingwerf is geen duidelijk antwoord te geven op de vraag of corona leidt tot een toegenomen aantal meldingen. Er is in 2020 wel een duidelijke stijgende lijn te zien in het aantal meldingen (+23% t.o.v. zelfde periode vorig jaar). Een opvallende stijging is te zien in het aantal meldingen die betrekking hebben op handhaving. Deze zijn gestegen van gemiddeld 10,8 per maand, naar 20,3 per maand. Hier is geen duidelijke oorzaak voor aan te wijzen, aldus de gemeente. Wel wordt verondersteld dat mensen door de pandemie meer tijd hadden om een melding te doen.