Gemeente wil inspelen op hogere gasprijzen. 'Plotselinge stijging verslechtert situatie voor veel huishoudens die het al moeilijk hebben'

Maandagavond was publiek nog welkom in de raadszaal…  FOTO:Lourens Looijenga

Maandagavond was publiek nog welkom in de raadszaal… FOTO:Lourens Looijenga Lourens Looijenga

Het college is bereid hulp te bieden aan mensen die onder andere in de problemen komen door de explosief stijgende gasprijzen.

Inwoners die in de problemen komen door de fatale combinatie van stijgende energieprijzen, een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen moeten op de steun van de gemeente kunnen rekenen, zo vonden de fracties van SDW en GroenLinks maandagavond tijdens de verder weinig spannende begrotingsvergadering. Ook andere fracties toonden hun sympathie voor dat signaal.

Voedselbank en Stichting Leergeld

De plotselinge stijging van de gasprijzen met tientjes per maand verslechtert de situatie acuut voor veel huishoudens die het al moeilijk hebben, zo was de boodschap. ‘Zowel huizenbezitters met onvoldoende inkomen of vermogen om hun huis te verduurzamen als huurders van een energieslurpend huis met een klein inkomen die afhankelijk zijn van huiseigenaren zijn hiervan de dupe.’ Wethouder Marika Rikkers toonde zich bereid hulp te bieden via o.a. de Voedselbank en Stichting Leergeld. De bijzondere bijstand kan volgens de wethouder zo bij de daar bekende mensen worden ingezet om energiearmoede te compenseren.

Isoleren van woningen

De VVD stelde dat de beste manier van besparen nog steeds het beter isoleren van woningen is. Die fractie wil dat het college bij corporaties informeert of er nog ruimte is om dat isoleren versneld op te pakken. Wethouder Hanneke Zonderland rekende voor dat er nog een budget van 150.000 euro beschikbaar is om huizen te verduurzamen. ‘Dat geld kan worden uitgegeven in 2022.’ Het moment dat inwoners daar een beroep op kunnen doen wordt nog bekend gemaakt. Het geld is ook bestemd voor huurders en daarom wil de wethouder ook eerst overleggen met corporaties.