Gemeente verleent geen ontheffing: ook transportbedrijf moet zich aan verkeersregels houden

Een transportbedrijf vroeg de gemeente of het de verkeersregels mag omzeilen. De gemeente gaat hier niet in mee.

Het transportbedrijf vroeg om een ontheffing voor een aantal verkeersregels, zoals stopverboden, parkeerverboden en inrijverboden. Het bedrijf voerde aan sneller te kunnen werken als ze zich niet aan alle verkeersregels hoeft te houden.

Volgens de gemeente zou bij het verlenen van een ontheffing de verkeersveiligheid in het gevaar kunnen komen. Daarnaast laten andere transportbedrijven zien dat ze hun werkzaamheden ook kunnen uitvoeren met inachtneming van de verkeersregels. Door het verlenen van een ontheffing ontstaat volgens de gemeente ook een precedent. Als een ontheffing zou worden verleend, kan ook van andere transport- en koeriersbedrijven en bezorgdiensten een aanvraag voor een ontheffing worden verwacht.