Geert Lantinga neemt afscheid als voorzitter van Nut van het Algemeen

Geert Lantinga (links) met landelijk voorzitter Piet Hamelink.

Geert Lantinga (links) met landelijk voorzitter Piet Hamelink. Foto: Lenus van der Broek

Geert Lantinga nam dinsdagavond afscheid als voorzitter van het Nut van het Algemeen, departement Wolvega. Hij is 20 jaar geleden in deze functie gestart na het plotselinge overlijden van Johan Hanewald.

In die 20 jaar was hij een stuwende kracht en heeft hij veel werk verzet voor het goed laten verlopen van het activiteitenprogramma van het Nut. Niet alleen tijdens de Nutsavonden, de bezoeken aan Rabotheater de Meenthe in Steenwijk en het jaarlijkse reisje in mei. Ook achter de schermen, tijdens de bestuursvergaderingen en het samenstellen van het programma, was hij een duizendpoot.

Landelijke erepenning en erelid

Voor het 200-jarig jubileum van het departement Wolvega, in 2017, dook Lantinga de archieven in en schreef hij een boek over de geschiedenis van het plaatselijke Nut. Daarin is te lezen op hoeveel manieren het Nut actief is geweest en hoe vaak het zijn maatschappelijke taken heeft opgepakt. Met als bekendste voorbeeld het oprichten van de Nutsbewaarschool in 1884, voorloper van de latere Nuts kleuterscholen.

Voor zijn verdiensten als voorzitter is hem door het landelijk Nut de erepenning met oorkonde uitgereikt door landelijk voorzitter Piet Hamelink. Op voordracht van het departementsbestuur heeft de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering Geert Lantinga tot Erelid benoemd van het Departement Wolvega.