Geen erfpacht in Lindewijk. ,,Beleid kun je aanpassen en dan kan het wel. Waar een wil is, is een weg”

De Lindewijk. Eigen foto

Het toepassen van erfpacht in de laatste fase van de Lindewijk in Wolvega kan niet op veel steun rekenen in de gemeenteraad. GroenLinks is daar voorstander van. Maar alleen D66 en Blijf Stellingwarfs gingen daar maandagavond in een commissievergadering in mee.

De raadsfractie van GroenLinks wil in Lindewijk 2 in Wolvega kavels voor starters in erfpacht uitgeven. Dat betekent dat starters de grond niet hoeven te kopen, maar deze in erfpacht krijgen van de gemeente. Voordeel is volgens GroenLinks dat de starters makkelijker op de woningmarkt terecht kunnen omdat ze geen geld hoeven lenen voor aankoop van de grond. De hypotheekrente stijgt bovendien.

Stijging van woonlasten

Fractievoorzitter Gaby Thijssen van GroenLinks veegde in de commissievergadering de vloer aan met alle argumenten die het college in een brief noemde om tegen erfpacht te zijn. Bij herwaardering (na 30 jaar) wordt de prijs van de grond opnieuw vastgesteld en dat kan volgens het college een stijging van de woonlasten tot gevolg hebben. Thijssen: ,, In die 30 jaar zal het inkomen van de bewoner ook stijgen en kan een eventuele hogere erfpachtcanon gewoon worden betaald. Immers rentes en huren stijgen in die periode ook.”

Heel helder

Het college vreest dat erfpacht leidt tot problemen bij een latere verkoop van de woning en de financiering. ,,Dat probleem is simpel op te lossen doordat de gemeente bij verkoop aan de beoogde nieuwe eigenaar de grond, desgewenst te koop aanbiedt. Erfpacht is heel helder. Er wordt geen grond betaald, want die wordt namelijk niet verkocht.” Maar voor het college is dat juist ook een probleem. Het zou niet passen in het beleid om grond niet te verkopen. Thijssen: ,,Beleid kun je aanpassen en dan kan het wel. Waar een wil is, is een weg.”

Betrekkelijk

Het college vreest dat een erfpachtregeling een forse aanslag vormt op de inzet van ambtenaren. Ook daar heeft Thijssen een antwoord op. ,,Dat is zeer betrekkelijk; dat is alleen bij het maken en invoeren van (nieuw) beleid. Daarna is het een geautomatiseerde afhandeling van de inning die gezien het beperkt aantal onderhavige kavels eenvoudig in de huidige processen is onder te brengen.”

Kortzichtig

Thijssen pleitte maandagavond voor het houden van een werkvergadering over dit onderwerp, met banken, notarissen en andere betrokkenen en deskundigen. Juist daar wilde Thijssen alle argumenten nog eens bespreken. Maar ook daar is in de raad onvoldoende steun voor. Thijssen vindt dat kortzichtig, maar legt zich daar noodgedwongen bij neer.

Nieuws

menu