Fokje Hoekstra-Van der Tuin 100 jaar

Fokje Hoekstra-Van der Tuin. FOTO LENUS VAN DER BROEK

Het is op 30 juli 100 jaar geleden dat Fokje Hoekstra-Van der Tuin werd geboren in Nijelamer en dat werd op gepaste manier gevierd in woonzorgcentrum Sickenga-Oord in Wolvega.

Burgemeester André van de Nadort kwam haar vrijdagmorgen feliciteren. Ze is sinds 2000 weduwe van Lucas Hoekstra die boer was. Het echtpaar heeft ook nog tien jaar in Ooststellingwerf gewoond. Er zijn twee kinderen, vijf kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. De eeuwelinge geniet nog van een redelijk goede gezondheid en lost elke morgen nog een puzzel uit de krant op.