Femmy Bakker-Stellingwerf ontvangt landelijke erepenning en erelidmaatschap bij afscheid van NUT

FOTO LENUS VAN DER BROEK

Op 28 september hield het NUT departement Wolvega haar jaarlijkse ledenvergadering. Tijdens de vergadering nam secretaresse Femmy Bakker – Stellingwerf, aftredend en niet herkiesbaar, afscheid van het departementsbestuur.

Landelijke erepenning

Uit handen van de landelijk voorzitter van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, Piet Hamelink, kreeg zij tot haar grote verrassing de Jan Nieuwenhuizen erepenning met de bij behorende oorkonde uitgereikt. Dit als waardering voor haar jarenlange tomeloze inzet voor het Nut in het algemeen en het departement Wolvega in het bijzonder.

Benoeming erelid

Aan de voorzitter van het departement, Geert Lantinga, viel daarna de eer te beurt, om het besluit van de ledenvergadering tot benoeming van Femmy als erelid, te bekrachtigen met het overhandigen van een fraaie oorkonde. Femmy bekleedde gedurende 35 jaar met veel liefde en toewijding de functie van secretaresse.

 

Nieuws

menu