FUMO laat bedrijven spotten

FOTO LENUS VAN DER BROEK

FOTO LENUS VAN DER BROEK

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) wil graag weten waar bedrijven en winkels gevestigd zijn. Zo weten ze of er mogelijk milieubelastende activiteiten plaatsvinden en kunnen ze toezicht en handhaving beter uitvoeren. Deze zomer inventariseren medewerkers van GlobeScope in opdracht van FUMO in Weststellingwerf.

Via de app StreetSpotter zien ze direct of hun waarneming klopt met de gegevens die bekend zijn. Klopt de informatie niet, dan geeft de spotter wijzigingen door in de app.

Tijdens het spotten worden geen foto’s gemaakt en leggen de spotters ook geen gegevens vast, behalve de gegevens die al openbaar zijn. Kijk voor meer informatie op: fumo.nl/fumo-brengt-bedrijven-in-kaart.

Over FUMO

FUMO zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. Ze schrijven vergunningen uit, houden toezicht bij bedrijven en handhaven waar nodig. Hun specialisten geven ook advies op het gebied van licht, geluid, trillingen, bodem, energie, externe veiligheid en juridische zaken. De FUMO is een gemeenschappelijke regeling en werkt in opdracht van haar deelnemers, de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân.