Eerste herstelwerkzaamheden aan fietspad naar Driewegsluis. Volgende financiële tegenvaller dient zich aan

Een deel van het fietspad is afgesloten. Albert Hendriks

Het fietspad van de Blesbrug (Wolvega-Zuid) tot de Driewegsluis in Nijetrijne is tot donderdag 15 december afgesloten vanwege werkzaamheden. De gemeente heeft er borden geplaatst.

Er wordt volgens de gemeente vooralsnog alleen een nieuw laagje asfalt aangebracht op de aansluitingen van het fietspad op de scherpe veeroosters. Aannemer Faber voert deze werkzaamheden uit.

Schuimbeton

In 2019 werd er een nieuw fietspad aangelegd op een slecht dragende ondergrond. Het pad van schuimbeton met een toplaag van asfalt vertoonde al snel scheuren. Tot aan het begin van de herfst was de gemeente als opdrachtgever in onderhandeling met de aannemer over het herstel van de schade.

Inklinkend veen

Een jaar eerder had Sweco al in opdracht van de gemeente een rapport gepresenteerd over de problemen met daarin een nog steeds vertrouwelijke kostenraming. Uit boringen was Sweco gebleken dat de ondergrond waarop het fietspad is aangelegd over vrijwel de volledige diepte bestaat uit inklinkend veen. Op een meter diep ligt een laag klei. Zonder voegen in het schuimbeton en het asfalt was het volgens Sweco gebruikelijk om een laag zand of ander funderingsmateriaal tussen het beton en het asfalt aan te brengen om scheuren te voorkomen. Naast verzakkingen was er sprake van krimpscheuren in de asfaltlaag.

Kosten voor gezamenlijke rekening

Een extra laag asfalt of asfaltbeton over een afstand van 500 meter bood volgens Sweco de meeste kans op succes. De gemeente laat in een reactie weten dat ‘het vullen van de scheuren in het fietspad afhankelijk is van de beschikbaarheid van de specialisten’, maar dat zal ook zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden. Waar wethouder Jack Jongebloed in een raadsvergadering eerder de aannemer aansprakelijk stelde voor de kosten wordt nu gemeld dat de kosten ‘voor gezamenlijke rekening’ zijn. ‘De eindafrekening hiervan moet nog plaatsvinden.’

Volgende financiële tegenvaller

De extra kosten van het herstel van de eerste fase van het fietspad langs De Linde zijn dus nog niet openbaar. Ondertussen kondigt de volgende financiële tegenvaller zich aan. Het gaat dan om fase 2 langs de Linde vanaf de spoorbrug bij De Blesse naar Kontermansbrug De Hoeve. Daar wordt in opdracht van de provincie het oude fietspad vervangen. Maar de gemeente betaalt wel mee (€ 1.471.519). En dat bedrag is niet genoeg.

Slecht draagvlak

Bijna een jaar geleden werden de werkzaamheden na een paar weken al gestaakt vanwege de slechte draagkracht in het gebied voor transport over land en het risico op schade aan de wegen. Op 6 april 2021 zijn de werkzaamheden hervat middels alternatief transport over water. Op 29 april werden zijn de werkzaamheden wederom gestaakt. De duwbakken verstoorden in het vroege voorjaar de voortplanting van zeldzame libellesoorten.

Zandverhoging

Na twee maanden zonder werkzaamheden zijn na het broedseizoen de werkzaamheden in augustus hervat. Sindsdien is een zandverhoging als ondergrond op het tracé aangebracht. Dat moet eerst stabiliseren. Daarop wordt vervolgens de nieuwe fundering in de vorm van een laag gebroken puinverharding aangebracht. En daar moet dan het beton bovenop gestort worden. En dat is best lastig in de winter. De kans bestaat dat dit pas na de winter kan.

Kostenoverschrijding

De werkzaamheden door aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum duren dus al met al veel langer dan verwacht. De klus had volgens het oorspronkelijke plan in augustus klaar moeten zijn. Momenteel is de prognose van het college dat er sprake is van een kostenoverschrijding ten opzichte van dit door de gemeente beschikbaar gestelde budget. ‘De gemeente en provincie zijn in overleg over een oplossing voor de geprognosticeerde kostenoverschrijding. Zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u dit melden.’

Ophaalbrug

Mochten fase 1 en 2 klaar zijn, volgt mogelijk nog fase 3 vanaf de Vinkegavaartweg richting Lolkema’s bruggetje, een witte ophaalbrug die sinds 1992 de beide oevers van de Linde met elkaar verbindt in de route vanaf de IJkenweg naar de Stellingenweg. Daarvoor moet echter grond worden aangekocht. De provincie had hoop dat daarover in september duidelijk zou zijn. Die termijn is niet gehaald. ‘De provincie heeft ons laten weten per brief dat zij nog ongeveer zes maanden nodig heeft om duidelijkheid te krijgen of zij de gronden kan verwerven.’

Nieuws

menu