Ecologisch bermbeheer wordt gefaseerd uitgebreid

Bloeiende berm langs de Vinkegavaartweg, net voordat een maaimachine er vroegtijdig een einde aan maakte. Foto Lourens Looijenga

Het lukt niet om het komend jaar al het ecologisch bermbeheer te verruimen naar de gehele gemeente. Noodgedwongen accepteert de raad dat er in 2023 ‘slechts’ een verruiming haalbaar is tot 80% van alle bermen.

De tijd om te komen tot een hoger percentage is met het oog op de aanbestedingsprocedure voor 2023 nu te kort.

De gemeenteraad steunde unaniem maandag een amendement van GroenLinks dat in 2024 ook de Westhoek meegenomen moet worden in het ecologisch bermbeheer. De raad wil het komend jaar gebruiken om met alle betrokken partijen afspraken te maken om te komen tot een ‘zo hoog mogelijk’ percentage ecologisch bermbeheer. Dat is meer dan 80%, maar 100% stond ook weer niet in de tekst.

,,Het is belangrijk dat lokale partijen als dorpsbelangen, als zij dat willen, en ondernemers die in aanmerking komen voor het bermbeheer betrokken worden bij het beleid en een aanbod kunnen doen om het beheer uit te voeren.” De raad stelde 250.000 euro structureel (vanaf 2023) beschikbaar en 70.000 euro (in 2023) voor de uitvoering van het ecologisch bermbeheer.

Nieuws

menu