Echtpaar Claus is 65 jaar getrouwd; echtelieden mogen graag puzzelen en biljarten

Eerste locoburgemeester Jack Jongebloed kwam het jubileumpaar dinsdagochtend feliciteren.

Eerste locoburgemeester Jack Jongebloed kwam het jubileumpaar dinsdagochtend feliciteren. Lenus van der Broek

Het echtpaar Tjeerd Claus (94) en Aukje Claus-Smid (90) is op 6 juli 65 jaar getrouwd. Eerste locoburgemeester Jack Jongebloed kwam het jubileumpaar dinsdagochtend feliciteren.

Het echtpaar woont in Sickenga-Oord in Wolvega en geniet van een redelijk goede gezondheid. Zij hebben drie kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Aukje Claus, die werkte in de zorg voor gezinnen, mag nog graag puzzelen. Tjeerd Claus was in de agrarische sector werkzaam. Hij mag graag een potje biljarten.