Dorpenfonds maakt aanschaf van AED voor Lindewijk mogelijk

De Lindewijk in Wolvega, ingeklemd tussen het spoor en de snelweg, vanuit de lucht. FOTO GOOGLE STREETVIEW

Stichting Buurtbelang Lindewijk ontvangt 1748 euro uit het dorpenfonds voor de aanschaf van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

Het draagbare apparaat kan het hartritme herstellen bij een hartstilstand. In totaal investeert de stichting 4370 euro. Met de subsidie kan een deel van de aanschaf en installatie van én informatievoorziening over het gebruik van de AED worden betaald. Door plaatsing van de AED centraal in de wijk, kan in noodsituaties een netwerk van lokale (vrijwillige) hulpverleners worden opgeroepen om levensreddend op te treden.

AED-commissie

Buurtbelang Lindewijk heeft een AED-commissie in het leven geroepen die opereert onder de vlag van de stichting. De AED-commissie neemt het beheer op zich. Belangrijke activiteit is ook de werving en training van de vrijwilligers. De stichting is verantwoordelijk voor het beheer/vervanging van de AED en de training van de vrijwilligers. Wel kan de gemeente, indien nodig, ondersteunen door de inzet van deskundigheid en haar netwerk.

Veel van de kleinere kernen in Weststellingwerf hebben op initiatief van de plaatselijke belangen één of meer van deze openbare AED ’s aangeschaft. De gemeente ziet dat de aanwezigheid van een AED en het netwerk van hulpverleners het gevoel van veiligheid en saamhorigheid vergroten.