Doorsteek in centrum Wolvega vanaf Heerenveenseweg is van de baan. 'Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden’

De Heerenveenseweg in Wolvega, ter hoogte van een mogelijke doorsteek naar het Acht-Pilarenplein. FOTO GOOGLE MAPS

Een doorsteek van de Heerenveenseweg naar het Acht-Pilarenplein in Wolvega is definitief van de baan. Uit een onderzoek van Bureau Goudappel was al gebleken dat de invloed zeer beperkt is op de verkeersbewegingen in Wolvega.

Bovendien moet er vermoedelijk een pand worden onteigend, waardoor het zo zeven jaar kan kosten voordat de eerste schep de grond in zal gaan. En tegenover de nog onzekere kosten staat uiteindelijk een tijdwinst van ongeveer een minuut.

Bereikbaarheid centrum vergroten

Op dit moment is sprake van een onduidelijke route naar het Acht-Pilarenplein (een plein met juist veel parkeerplaatsen en wekelijks de markt op woensdagochtend). Eén van de gezamenlijke ambities van de gemeenteraad is om de bereikbaarheid van het winkelcentrum te vergroten. De fractie van het CDA wil ook investeren om de bereikbaarheid van het winkelcentrum te vergroten en kwam in een ‘meedenkvisie’ met het idee om onderzoek te doen naar een doorsteek vanuit de Heerenveenseweg naar het Acht-Pilarenplein. Daartoe is een jaar geleden een motie opgesteld die raadsbreed is aangenomen.

Geen zwaarwegende verkeerskundige argumenten

Maar uit dat onderzoek van Bureau Goudappel bleek dus dat de doorsteek amper enige meerwaarde heeft. ‘Weliswaar is er bij realisatie van de doorsteek sprake van een minimale reistijdvermindering op de noordelijke parkeerroute en nemen verkeersstromen in de Kerkstraat af, maar het gebruik van het Acht-Pilarenplein als parkeerterrein neemt naar alle waarschijnlijkheid niet of nauwelijks toe. Er zijn geen zwaarwegende verkeerskundige argumenten om de doorsteek van de Heerenveenseweg naar het Acht-Pilarenplein te realiseren.’

Hoge kosten

D66 zag net als Weststellingwerfs Belang al nooit wat in het idee. Tom Hartog: ‘Vanuit WB hebben wij op voorhand al onze vraagtekens gehad bij een doorsteek zoals men dat bij het CDA had bedacht vanwege de hoge kosten. Ook vinden wij het niet wenselijk om weer auto’s te laten rijden over het centrumplein.’ VVD-fractievoorzitter Richard Bos: ‘De meerwaarde blijkt heel klein. De kosten zijn hoog en de eigenaar van het pand wil niet verkopen. Dus niet doen. Wel kijken we met het nieuwe coalitie naar betere bereikbaarheid en doorstroming in Wolvega en in het centrum in het bijzonder.’

Verkeerscirculatieplan

Ook de fractie van het CDA legt zich nu bij die conclusie uit het rapport neer, zo meldt fractievoorzitter Lukas van der Hoef. ‘Gelet op het onderzoek lijkt deze variant inderdaad erg onhaalbaar. Als CDA blijven wij ons inzetten voor een optimale bereikbaarheid van het winkelcentrum. Voor Wolvega willen we dat er een verkeerscirculatieplan wordt opgesteld waarin ook de bereikbaarheid van de parkeerterreinen en het winkelcentrum wordt meegenomen. Kortom, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.’

‘Doorsteek geen doel op zich’

De collegepartijen wijzen net als wethouder Roelof Teun Hoen naar de tekst hierover in het coalitieakkoord. Hoen: ‘We gaan nog kijken naar mogelijkheden voor verbetering van de bereikbaarheid van de parkeerpleinen in Wolvega. Dat hebben we gekoppeld aan het verkeerscirculatieplan voor Wolvega. Het gaat dus om de bereikbaarheid. Een doorsteek is daarbij geen doel op zich.’ Waarmee dus het idee voor een doorsteek definitief wordt begraven.

Nieuws

menu