Dertien bedrijven gecontroleerd op ondermijning

Opnieuw explosie in Sluiskreek in Rotterdam-Zuid ANP

Landelijk is er een toename van ondermijnende activiteiten. Daarom heeft de gemeente Weststellingwerf samen met de politie maandag en dinsdag dertien bedrijven gecontroleerd.

De controles waren erop gericht om te kijken of een gebouw of terrein nog wordt gebruikt zoals dat in het bestemmingsplan staat.

Er waren vooraf geen signalen binnengekomen dat er wat speelde. De controle op mogelijke ondermijnende activiteiten bij elf autobedrijven en twee autowasstraten in Weststellingwerf heeft vooralsnog niets verdachts opgeleverd. Uit de controles bleek dat de zaken bij de meeste bedrijven voor het grootste gedeelte in orde waren. Op sommige plekken waren op het gebied van milieu of vergunning nog wel wat problemen.

Ondermijnende criminaliteit is in Nederland een groot probleem. Criminelen die in de onderwereld geld verdienen, proberen dit geld in de bovenwereld wit te wassen. Dit doen ze vaak via bedrijven. De overheid wil door dit soort controles meer zicht krijgen op bedrijven die dit faciliteren.

Nieuws

menu