Column Rechtvaardig: Aandacht

Foto: Shutterstock

Zondagmorgen hoorde ik een interview met Margreet Sanders, geestelijk verzorger in jeugdgevangenissen. Zij schreef een boek met de titel: ‘Voor God kom ik mijn cel uit’, over haar gesprekken met gedetineerden. Zij had het terloops over de Bijbelse opdracht ‘ga naar de gevangenen’. Eenmaal aangekleed en gedoucht, na mijn zondagse ronde, ging ik op zoek.

Die opdracht bleek onderdeel van een van de zeven werken van barmhartigheid: (1) de hongerigen spijzen, (2) de dorstigen laven, (3) de naakten kleden, (4) vreemdelingen herbergen, (5) zieken bezoeken, (6) gevangenen bezoeken en (7) doden begraven (Mattheüs 25:36). Ja, het was zondag.

In de modernere Bijbelvertalingen staat in Hebreeën 13:3: ‘Bekommer u om de gevangenen, alsof u samen met hen gevangen zat’. Een pleidooi voor empathie dus.

Zonder die Bijbelse opdracht te kennen, heb ik als advocaat heel veel gevangenen bezocht. Erover lezen is toch wat anders dan de sfeer en de geur van een cel opsnuiven en de ontreddering van de gedetineerde bijna voelen. Tuurlijk, we zijn allemaal gelijk en met een beetje pech ‘zat ik achter de deur’, maar die bezoeken hielpen mij wel me te verplaatsen in de positie van die gevangene. Daar zit je dan.

Dat interview bracht mij ook weer bij een column in een juridisch blad met de titel ‘Het gerijpt proces’. De columnist, mr. Van den Brink, raadsheer in de Hoge Raad, stelt daar dat de meeste procespartijen een procedure beginnen met de volle overtuiging dat het gelijk aan hun zijde staat. Tenminste een van hen zal echter aan het einde van een vaak langdurige procedure ondervinden, dat die overtuiging niet (volledig) juist was.

Pas als de tijd daarvoor rijp is, kan dat eigen gelijk ‘in Frage’ gesteld worden. Tijd creëert wat afstand tot de zaak. Het vergt naast tijd ook oprechte aandacht voor de ander en wilskracht en intelligentie om je te verplaatsen in een ander. De schrijfster en filosofe Simone Weil noemt aandacht de zeldzaamste en zuiverste vorm van vrijgevigheid.

Ook de hedendaagse controverses over stikstof, klimaat, vaccinaties, en vul maar verder in, vergen tijd, tijd om oprechte aandacht op te kunnen brengen voor het standpunt van de ander en dat opent weer de mogelijkheid je te verplaatsen in een ander en tot elkaar te komen. Laat dat proces snel rijpen, want de tijd dringt.

Nieuws

menu