College wil extra heffing per geleegde grijze afvalcontainer: ‘Vooral keukenafval wordt nu nog te vaak bij restafval gedaan'

Een registratiesysteem op de vuilniswagen legt vast hoe vaak een huishouden de grijze container laat legen. Omrin

Huishoudens in Weststellingwerf betalen nu een vast bedrag voor de verwerking van het restafval. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om naast het vaste bedrag via de afvalstoffenheffing te gaan betalen voor het aantal keer dat bewoners de grijze container door Omrin laten legen.

Zo hoopt het college de afvalberg kleiner te maken, omdat inwoners dan meer aan afvalscheiding zouden gaan doen.

Kosten steeds hoger

Wethouder Mariska Rikkers (WB) wil het belang van scheiding ook meer onder de aandacht brengen. De kosten voor het verwerken van afval wordt steeds hoger, onder andere door heffingen van de rijksoverheid. De nieuwe manier van betalen per kilo moet dat ondervangen. ‘Natuurlijk kunnen we de afvalstoffenheffing blijven verhogen, maar dat is niet eerlijk voor huishoudens die hun afval al goed scheiden. We willen andere inwoners juist aanmoedigen om dit ook te doen. Betalen voor het aantal keer dat je de grijze container laat legen, helpt hierbij. Ervaringen bij buurgemeenten laten namelijk zien dat huishoudens minder restafval aanbieden door deze maatregel.’

Keukenafval

Dit betekent volgens de wethouder bijvoorbeeld kranten, schriften en folders bij het oud papier; groente, fruit en tuinafval hoort in de groene container. ‘Vooral keukenafval wordt nu nog te vaak bij het restafval gedaan. Dat is zonde, want het kan daardoor niet worden hergebruikt. Als de groene container meer gebruikt wordt, hoeft de grijze container minder vaak geleegd te worden.’ Voor mensen die bijvoorbeeld om medische redenen meer afval produceren, wil ze een regeling treffen. De wethouder staat onder druk van de oppositiepartijen om meer ambitie te tonen.

Rekening

Een registratiesysteem op de vuilniswagen legt vast hoe vaak een huishouden de grijze container laat legen. Op basis hiervan wordt een rekening gemaakt. De gemeenteraad vergadert op 17 mei en 7 juni over het voorstel. Als de gemeenteraad akkoord gaat, gaat de nieuwe aanpak in het jaar 2022 in. In het najaar wordt bekend wat het legen van de grijze container per keer gaat kosten. Voor een extra grijze container gaan huishoudens een toeslag betalen, waarvan de hoogte dus nog niet aan de raad wordt voorgelegd.

Diftar+

Buurgemeente Ooststellingwerf heeft sinds de invoering van Diftar+ in januari 2019 veel minder restafval in de Sortibak en veel meer gft-afval in de Biobak. Inwoners betalen daar per aangeboden kilo restafval. Op deze manier valt de afvalstoffenheffing goedkoper uit als huishoudens hun afval beter scheiden. Om huishoudens te laten betalen per kilo, moeten de containers worden gewogen. Daarvoor moeten er nieuwe containers worden gekocht en moeten de vuilniswagens flink worden aangepast. Dat vindt Rikkers nu een te grote investering. De gemeente kan het betalen per leging redelijk snel regelen. Heeft dat niet het gewenste effect, gaat het college er alsnog over nadenken om huishoudens te laten betalen per kilo.