College Weststellingwerf trekt half miljoen euro uit voor compensatie van energiekosten

Ook het beregenen van sportvelden was in 2022 een hogere kostenpost voor sportclubs. Lourens Looijenga

Sportverenigingen, dorpshuizen en de culturele sector: ze komen allemaal in aanmerking voor energiecompensatie. De gemeente Weststellingwerf stelt van 17 april tot en met 28 mei een regeling open. En iedereen kan daar dus gebruik van maken, mits er sprake is van een extreem hoge energierekening.

Je moet dat uiteraard dat wel aantonen. Voor deze regeling kijkt de gemeente naar de energiekosten in de periode 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. De subsidie wordt daarna berekend door een vergelijking te maken met dezelfde periode in het jaar 2019, dus voor de corona-uitbraak. Je krijgt maximaal tweederde subsidie van het verschil in deze gestegen energiekosten. Er moet volgens wethouder Roelof Theun Hoen namelijk ook een prikkel overblijven om energie te besparen.

Doorlopend energiecontract

De gemeenteraad heeft op 7 november een amendement aangenomen om tot een regeling te komen. De raad moet op 3 april nog een besluit nemen. Het gaat om een bedrag van 505.000 euro uit de algemene reserve, waarvan 5000 euro besteed wordt aan het uitvoeren van de regeling. Wethouder Roelof Theun Hoen verwacht dat de half miljoen euro meer dan genoeg is. Zo niet, dan klopt het college weer bij de gemeenteraad aan. Er zijn clubs en instellingen die een doorlopend energiecontract hadden. Die zullen dus minder een probleem hebben.

Steun in de rug

Hoen: ,,Veel maatschappelijke organisaties hebben wel te maken met een hogere energierekening. Soms zelfs een extreem hogere energierekening. Met ook nog de gevolgen van corona daarbij, is het voor sommigen erg ingewikkeld om het hoofd boven water te houden. Met deze tijdelijke en aanvullende regeling willen wij onze maatschappelijke organisaties steun in de rug geven. Het gaat verder ook om vertrouwen. We kunnen geen waterdichte regeling maken, maar het valt wel op als je als club tienmaal zoveel vraagt als een andere.”

Compensatie

Steekproefsgewijs zal er controle plaatsvinden op de gemaakte berekening van een organisatie. Voor augustus weet iedere aanvrager welk bedrag wordt uitgekeerd. Eerder ontvangen compensatie van de overheid wordt wel in mindering gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld voor de twee keer ontvangen 190 euro. Mocht het uiteindelijke verschil na aftrek van eerder ontvangen compensatie lager zijn dan 250 euro, dan krijg je geen subsidie van de gemeente.

De schade die na 31 maart wellicht voort zal duren, valt buiten deze subsidieregeling. Dit betekent niet dat de signalen van deze organisaties niet meer worden opgevangen, zo staat in het voorstel aan de gemeenteraad. ,,Mocht blijken dat ook na 1 april, en met name de winter van 2023/2024, steun nodig is om te zorgen dat de activiteiten die zij uitvoeren kunnen worden voortgezet, zal het college u daarover ter zijne tijd inlichten.’’

Nieuws

menu