Buurt de Steense in Wolvega dankbaar voor het wegblijven van vluchtelingen. 'Luisteren naar de burger is erg belangrijk voor de politiek'

Het plan is om vluchtelingen in september over te brengen naar een complex aan de Brogge.

Het plan is om vluchtelingen in september over te brengen naar een complex aan de Brogge. Lourens Looijenga

Het ‘comité woonwijk De Scheene’ in buurt De Steense in Wolvega meldt de gemeenteraad super blij te zijn dat de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de wijk niet doorgaat.

,,Wij zijn nog blijer met het luisterend oor van de gemeenteraadsleden en erg blij dat de signalen zijn opgepakt door het college.”

Vooral de bezoeken van bestuurders aan de wijk zijn zeer op prijs gesteld, zo blijkt uit een briefje aan de gemeenteraad. Het voornemen voor de opvang in De Brogge deed in de wijk veel stof opwaaien. Er was veel kritiek op een informatieavond in juni. De bloeddruk daalde volgens de briefschrijver pas weer na een gesprek met de wethouder op 20 oktober.

,,Het was ons duidelijk dat de routing niet fijn verlopen was. Van Ombudsman tot rechtsbijstandsverzekeringen werden in kennis gesteld van dit voornemen en in stelling gebracht met als onderwerpen “planschade en bezwaar tegen omgevingsvergunning”. Gelukkig hoefden deze instanties niet verder in actie te komen. Luisteren naar de burger is erg belangrijk voor de politiek, althans vinden wij.”

Evalueren

Overigens krijgt de gang van zaken nog wel een politiek staartje. Volgens de fractie van D66 verdient het hele proces rondom de opvang van minderjarige asielzoekers namelijk ook niet de schoonheidsprijs. Om een en ander op een goede manier te kunnen evalueren, zegt de fractie van D66 behoefte te hebben aan helderheid en duidelijkheid. ,,Graag ontvangen wij van u in chronologische volgorde een verslag vanaf het moment dat het idee voor opvang ontstond tot het moment dat het college afzag van opvang voor deze groep op deze locatie.”

Ook wil D66 dat het college in het antwoord op vragen inzichtelijk maakt welke partijen hierbij betrokken waren en welke rollen en verantwoordelijkheden deze partijen hadden. ,,Tot slot willen wij dat u ons aangeeft op welke momenten betrokkenen als aanwonenden en de gemeenteraad en betrokken derden door het college zijn geïnformeerd, wat daarbij is gecommuniceerd en hoe er is gecommuniceerd.”