Burgemeester: we gaan in gesprek met de sportverenigingen over maatregelen

 Gemeentehuis Wolvega.

Gemeentehuis Wolvega. Foto: Lourens Looijenga.

Sportverenigingen in Weststellingwerf vinden dat de Covid-maatregelen, die Den Haag oplegt, niet uitvoerbaar zijn met vrijwilligers. Die zijn er namelijk niet genoeg. Dat signaal is door negen binnensport-verenigingen in een gezamenlijke brief naar de gemeente gestuurd.

Het is een reactie op de zakelijke mededeling afgelopen vrijdag van de gemeente, waarin per mail de sportclubs verantwoordelijk worden gemaakt voor controle op een coronatoegangsbewijs voor bezoekers en sporters van 18 jaar en ouder. De clubs vragen zich af of het juridisch wel klopt dat zij als huurder in een gemeentelijke accommodatie de controles moeten doen. Ze zijn immers niet de beheerder.

Daarnaast speelt de angst voor tweedeling binnen de clubs en dat sporters afhaken. Dat er bij de ingang van De Steense in Wolvega maar liefst op vier plekken controles plaatsvinden (zwembad, twee sporthallen en sportcafé) maakt de uitvoerbaarheid onnodig lastig. De clubs willen samen met de gemeente komen tot een wel werkbare oplossing.

Raadslid Dirk Dubling (SDW) stelde het signaal van de verenigingen maandagavond aan de orde in de gemeenteraad. ‘Ik krijg signalen dat ze moeite hebben met de uitvoerbaarheid van de Covid-maatregelen. Dat de gemeente wel wat proactieve mag zijn. Wat kan de gemeente doen voor organisaties die getroffen worden door de nieuwe covid-maatregelen?’ Dubling wees ook op de mogelijkheid om wellicht corona-gelden van het Rijk voor de controles in te zetten.

Burgemeester Andre van de Nadort stelde dat het voor de gemeente ook altijd weer een verrassing is wat er in een persconferentie aan maatregelen wordt aangekondigd. ‘We gaan op lokaal niveau altijd kijken wat er nodig is om het in te vullen. Ik begrijp dat het lastig is, net als eerder bij de horeca. Daar hebben we ook gezegd als we kunnen ondersteunen, dan willen we dat graag doen. Maar let op, deze maatregelen zijn er ook om te voorkomen dat alles weer rücksichtslos gesloten wordt. Het zijn regels waaraan we ons moeten houden. Maar het is zeker zo dat we in gesprek gaan met de betrokkenen, maar iedereen heeft het hartstikke druk.’

Ondertussen grijpt ook onder jongeren corona ook in Weststellingwerf om zich heen, zo blijkt uit een melding van het Linde College in Wolvega. Maandag heeft de school van tien leerlingen bericht ontvangen dat ze positief getest zijn. ‘Uiteraard heeft dit onze zorg en hebben we nauw contact met de GGD. We willen er alles aan doen om het onderwijs op school door te laten gaan en de school voor iedereen open te houden.’