Burgemeester uit zorgen over gebrek aan kennis bij de politie. 'De positie van de wijkagent is uitgehold en dat vind ik een heel ernstige zaak'

Burgemeester André van de Nadort. Screenshot

,,Ik zie dat de lokale binding met de samenleving en de kennis van de politieorganisatie aan het eroderen is.” Burgemeester André van de Nadort schetste maandag in de raadsvergadering een somber beeld van de gevolgen van de vorming van de Nationale Politie.

Het signaal is niet nieuw. Al in 2017 vonden twaalf commissarissen van de Koning dat de politie het platteland te weinig aandacht schonk. De aanrijtijden waren te lang en de politie was niet zichtbaar genoeg buiten de Randstad. Veel politiebureaus op het platteland werden gesloten. De commissarissen spraken toen van een „politieloos platteland” dat een „luilekkerland voor criminelen” was.

Paradepaardje

Sinds 1 januari 2013 kent Nederland een Nationale Politie, toen het paradepaardje van toenmalig justitieminister Ivo Opstelten. Hij koppelde er ook direct een flinke bezuiniging aan vast. Burgemeester André van de Nadort vroeg zich toen als burgemeester van de kleine gemeente Ten Boer direct al af of de komst van de Nationale Politie wel een goede zaak was. Zijn zorgen betroffen het gebiedsgebonden politiewerk, de lokale binding, de lokale kennis en daaraan gekoppeld de positie van de wijkagent.

„En helaas constateer ik dat die zorgen zijn uitgekomen. En ik zie ook dat de positie van de wijkagent is uitgehold en dat vind ik een heel ernstige zaak.” Wijkagenten worden vaak als eersten ingezet om gaten te vullen die ergens anders in de politieorganisatie vallen, zoals bij de inzet van de ME. Van de Nadort vindt dat de politie in de haarvaten van de samenleving hoort te zitten om goed geïnformeerd te zijn. „Dat zie ik achteruitlopen en daar maak ik me ernstig zorgen over.”

Wassen neus

De rol van de burgemeester liet hij maandag ook niet onbesproken. ,,Volgens de wet is de burgemeester nog steeds de gedragsdrager van de politie, de facto is dat natuurlijk een wassen neus. Er is één gezagsdrager en dat is de minister van justitie. De politieorganisatie is via de nationale politie zo ingericht dat de hele organisatie danst naar de pijpen van de minister van justitie.”

De criminaliteit werd steeds ingewikkelder (cybercriminaliteit en de aanpak van ondermijning), maar het budget groeide niet. Het aantal zaken dat de politie zonder onderzoek opzij schuift, is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld. De bereidheid van burgers om nog aangifte te doen daalt.

Van de Nadort benadrukte dat hij met buitengewoon veel respect kijkt naar de prestaties dat het lokale basisteam en de teamchef en medewerkers met de magere bezetting weten neer te zetten. „Ik heb absoluut geen twijfel voor hun inzet, maar ze hebben onvoldoende mensen. Daar zit mijn zorg.”

Nieuws

menu