Boekpresentatie 'Oldeholtpade in vroegere tijden'

Anita Exterkate-Bos en haar moeder Mien Bos-de Jong.

Anita Exterkate-Bos en haar moeder Mien Bos-de Jong. Foto: Lenus van der Broek

Op zaterdagmiddag was de presentatie van het boek ‘Oldeholtpade in vroegere tijden verteld door inwoners van nu’ in De Rustende Jager in Oldeholtpade. Door zestien verhalen te schrijven van zestien (oud-)inwoners van Oldeholtpade heeft Anita Exterkate-Bos geprobeerd om het tijdsbeeld van de jaren 40, 50 en 60 van Oldeholtpade vast te leggen. De verhalen zijn geïllustreerd met foto’s van de vertellers.

Bij de presentatie waren ruim 130 belangstellenden aanwezig. Freddie de Vries deed de inleiding en vertelde daarbij leuke anekdotes. Hierna reikte de schrijfster het eerste exemplaar van het boek uit aan haar moeder Mien Bos-de Jong. Daarna kregen de sponsoren ook een exemplaar.

Vervolgens was er een muzikaal intermezzo door Henk Oostra en De Aurito’s. Deze mensen hebben in de beginjaren bij de Flying Stars gespeeld wat ook in het boek uitgebreid aan de orde komt. Ze zingen/speelden het Stellingwerfs volkslied en een Stellingwerfse potpourri. De gereserveerde boeken werden verstrekt en de bezoekers beleefden met elkaar oude verhalen en herinneringen aan het Oldeholtpade van toen.