Bloemenpracht met schaduwkant

Bollenveld aan de Zuiderweg in Vinkega. Foto Stoer MEDIA

Bollenveld aan de Zuiderweg in Vinkega. Foto Stoer MEDIA Foto: Stoer Media

De Nederlandse bloembollenteelt is een miljoenenindustrie, die bovendien elke lente zorgt voor prachtige landschappen. Tegenwoordig hoef je daarvoor niet meer ver te reizen.

Ook in onze omgeving zijn prachtige voorbeelden te vinden, zoals op deze foto langs de Zuiderweg in Vinkega.

De schaduwkant is wel dat er nergens zoveel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden tegen ziektes en schimmels als in de bollenteelt. Volgens het Pesticide Action Netwerk (PAN) is dit niet alleen slecht voor insecten, maar lopen mensen kans op Parkinson, hartritmestoornissen en kinderleukemie. Het RIVM vond vier jaar geleden bij mensen die zelfs op 500 meter afstand woonden resten in de urine. De Europese Unie wil dan ook dat het gebruik in 2030 gehalveerd is.

De middelen die worden gebruikt zijn overigens getest en toegestaan door het college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB). Maar daarbij is gekeken naar de veilige grenswaarden van het gebruik van één middel en niet naar een combinatie van middelen. Al twee jaar lang houden Drentse bollentelers en HLB, een bedrijf dat zich bezighoudt met innovatie in de landbouw, proeven voor een schonere en meer duurzame bollenteelt. Ze zijn samen op zoek naar een schonere teelt die minder vatbaar is voor ziektes en de leefomgeving zo min mogelijk belast.

LTO Noord

Trienke Elshof regiovoorzitter LTO Noord: ,,We willen graag onze bijdrage leveren om te kijken hoe we de bollenteelt nog duurzamer kunnen maken zonder kwaliteitsverlies. We zien dat er veel animo is onder telers om zich in te zetten voor verdere vernieuwing van de bollenteelt. Door de consument worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van bollen, deze kwaliteit willen tuinders blijven leveren. Met deze pilot gaan we in samenspraak met de omgeving op kleine schaal proeven doen om dit later op een grote schaal te kunnen toepassen. Zo kunnen we met elkaar een stap zetten in het verbeteren van de bollenteelt.”