Bestuurlijke fusie tussen scholen is haalbaar

Sonja van der Wijk, directeur-bestuurder van het Stellingwerf College.

Sonja van der Wijk, directeur-bestuurder van het Stellingwerf College.

Een bestuurlijke fusie tussen het Stellingwerf College en de Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland-Weststellingwerf levert geen financiële en materiele belemmeringen op, maar wel tal van voordelen in een tijd dat krimp onvermijdelijk is. Dat blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek naar die fusie.

RSG Tromp Meesters en CSG Eekeringe in Steenwijk en het Linde College in Wolvega lijken dus een vierde partner te krijgen in de vorm van het Stellingwerf College in Oosterwolde. De gemeenteraden van Steenwijkerland en Weststellingwerf hebben na de eerdere fusie slechts een adviesrecht. De raad van Ooststellingwerf moet formeel met de fusie instemmen, want het Stellingwerf College is een openbare school. Er was overigens ook even oriënterend contact vanuit Oosterwolde met Gorredijk. Maar de bestuurlijke fusie tussen OSG Singelland in Drachten en de Burgemeester Harmsma School in Gorredijk ging te snel voor directeur-bestuurder Sonja van der Wijk.

Van der Wijk is ervan overtuigd dat de voorgestelde fusie het beste is voor haar school in Ooststellingwerf, zo meldde ze dinsdagavond tijdens een presentatie van het onderzoek aan de gemeenteraad van Ooststellingwerf. ‘De scholengemeenschappen lijken heel erg op elkaar. Onze school blijft de school met dezelfde cultuur en een eigen directeur. Maar we hebben over en weer rechten en plichten.’ Tot zes jaar geleden kende het Stellingwerf College 1485 leerlingen. Daarna heeft de school een aanzienlijke krimp meegemaakt naar 1075 leerlingen. Maar dat kwam niet als een verrassing.

Kantelpunt

‘De basisscholen hebben ook krimp gekend. En het is niet achter de rug. In 2025 verwachten we op ruim 900 leerlingen uit te komen. We zijn nog drie jaar stabiel. Dan kan ik mijn kop in het zand steken, maar dat is niet verstandig. Er worden opnieuw minder kinderen geboren. Op een gegeven moment is de rek er uit en moet je kiezen voor toekomstbestendig onderwijs. We zitten op een kantelpunt. We kunnen een school laten draaien met 1200 leerlingen. Je kent niet uitgaan van wie hier misschien nog komt wonen. Het verschil tussen 1200 en 900 is te groot.’

En geld speelt uiteindelijk ook een rol. De bekostiging door de rijksoverheid is aangepast, het Ooststellingwerf College wordt gekort met drie procent. ‘Maar we zijn nog lag niet in nood, we kunnen het wel even volhouden, maar het wordt duur het huidige brede aanbod in stand te houden.’ Daarbij komt nog eens dat in Oosterwolde de zogenaamde flexibele schil is opgedroogd, dat zijn mensen zonder vast arbeidscontract. Bij de fusiepartners is die flexibele schil er nog wel om krimp op te vangen. Een fusie leidt tot het voeren van één personele en financiële administratie, waardoor er kostenreductie in de overhead kan worden gerealiseerd.

Behoud onderwijsaanbod

Een bestuurlijke fusie zorgt er voor dat de school in Oosterwolde de eerste jaren in een rustig vaarwater terecht komt, zo verwacht Van der Wijk. Het brede onderwijsaanbod kan op peil blijven door bijvoorbeeld leerlingen in bepaalde vakken samen met die van het Linde College les te geven. ‘Als we aanbod overboord moeten gooien verliezen we aantrekkelijkheid. We zijn nu een aantrekkelijke partner, ons dak lekt nog niet.’ Het gaat dus ook op het onderling afstemmen van het onderwijsaanbod in de regio, het onderzoeken van innovatieve samenwerkingsvormen op het gebied van onderwijs en onderwijsondersteuning en het profiteren van elkaars expertise.

Samengevat zijn de voordelen van de fusie: behoud van een gevarieerd en thuisnabij onderwijsaanbod in de beide Stellingwerven, de scholen houden hun eigen autonomie en identiteit, meer werkgelegenheidsperspectief voor huidig personeel dat op diverse scholen kan werken, financiële voordelen voor de organisaties door schaalvergroting, behoud van een brede openbare scholengemeenschap in Oosterwolde met alle afdelingen. De gemeenteraad van Ooststellingwerf blijft namelijk een rol spelen en moet ook in de toekomst instemmen bij eventueel opheffen van de school. In de statuten van een nieuw te vormen stichting wordt het openbare karakter van het Stellingwerf College vastgelegd.