Afvalstoffenheffing wordt niet verhoogd. 'College speelt ‘mooi weer’ richting de kiezers'

Een vuilniswagen van de gemeente Smallingerland halt de containers met restaval op aan de Veenscheiding in Drachten.

Een vuilniswagen van de gemeente Smallingerland halt de containers met restaval op aan de Veenscheiding in Drachten. Foto: Jilmer Postma

Er was maandagavond geen steun in de raad voor een voorstel van GroenLinks om de afvalkostenheffing kostendekkend te maken.

In de beleving van SDW en GroenLinks worden de kosten door het college al jaren kunstmatig laag gehouden door geld te halen uit de ‘bestemmingsreserve afvalstoffenverwijdering’. Die reserve is volgens GroenLinks nu bijna volledig ‘verdampt’.

De kosten van de afvalstoffenverwijdering worden in Weststellingwerf voor 96% doorberekend aan de inwoners. En dat geeft volgens GroenLinks de inwoners een verkeerd beeld. ‘Een onvolledige doorbelasting zal er toe leiden dat bij invoering van Diftar+ de tarieven extra verhoogd moeten worden om het verschil te overbruggen.’

‘Struisvogelpolitiek’

Gaby Thijssen van GroenLinks sprak daarom over ‘struisvogelpolitiek’, omdat de kosten zullen stijgen. Op het moment dat de gemeente overgaat tot het betalen per hoeveelheid aangeleverd afval wordt de prijsverhoging voor de burgers volgens Thijssen zo groot, dat dit het draagvlak voor Diftar zal ondermijnen. Het college wil juist vanwege de invoering van Diftar – uitgesteld tot na 2022 - nu niet eerst nog even de tarieven verhogen.

Verkiezingsitem

Alleen al het idee van Diftar was voor Blijf Stellingwarfs overigens reden tegen de hele begroting 2022 te stemmen, waar dat plan dus niet meer in staat. Die fractie maakt van Diftar duidelijk een verkiezingsitem. Maar ook het college is daar volgens de oppositie al mee bezig.

‘Mooi weer’

Fractievoorzitter René de Klein van SDW vond dat het college ‘mooi weer’ speelt richting de kiezers. ‘Het is onafwendbaar dat lasten niet zullen stijgen. Het is weglopen voor de werkelijkheid.’ Maar het voorstel om de heffing van 96 naar 100% (kostendekkend) te verhogen werd na ruim vier uur vergaderen niet in stemming gebracht. Toen was wel duidelijk dat er onvoldoende steun voor zou zijn.