Rechtvaardig: Afspraak is afspraak

De afspraken worden op een bierviltje vastgelegd.

De afspraken worden op een bierviltje vastgelegd. Provincie Fryslan

Hebben we een afspraak? Ja, maar dat hadden we niet afgesproken!

Een groot deel van mijn werk draait om dit soort vragen en beweringen. En het taalgebruik wekt dan ook nog vaak verwarring. Is er verschil tussen afspraken, overeenkomsten en contracten? Nee, al is aan een afspraak om tot een “rendez-vous” te komen, weinig juridisch. Over het niet verschijnen op een afspraakje om samen wat te gaan drinken, wordt zelden geprocedeerd.

De meeste mensen denken dat een contract een officieel schriftelijk document moet zijn, ondertekend en wel. In het algemeen taalgebruik geldt het contract dan ook als de schriftelijke vastlegging van wat overeengekomen is.

Die schriftelijke vastlegging van een overeenkomst is zelden wettelijk vereist, een bekende uitzondering vormt de koopovereenkomst van een woning.

Kan wel wezen, dacht een voetballer tijdens onderhandelingen met een voetbalclub over zijn toekomstig loon, maar die gemaakte afspraken wil ik toch schriftelijk vastgelegd.

Kennelijk was de onderhandelingsruimte de plaatselijke kroeg of de voetbalkantine en was er niets anders voorhanden dan een paar bierviltjes, voor die vastlegging. Dan daar maar op, moet de (amateur)voetballer gedacht hebben.

Op die bierviltjes prijkte weinig meer dan een handtekening en twee bedragen: één voor seizoen 2012-2013, € 14.500 en één voor seizoen 2013-2014, € 13.000. Maar, spoiler alert, dat bleek voldoende. Want wat gebeurde er, de voetbalclub deed alsof die afspraken op de bierviltjes niet meer waard waren dan die viltjes waarop ze stonden en betaalde per saldo uiteindelijk zo’n € 11.000 minder dan overeengekomen. En dat bedrag werd niet “onder de tafel” aangevuld.

Dat was voor de “onderbetaalde” amateurvoetballer reden om naar de rechter te stappen.

En deze zomer oordeelde de rechter in beroep, na forensisch onderzoek en getuigenverhoren, dat de namens de club gezette handtekening op de bierviltjes inderdaad van de technisch directeur afkomstig was en dat de bedragen op de bierviltjes als nettobedragen waren bedoeld.

Daarop werd de club veroordeeld onze voetballer, die behalve balvaardig, duidelijk ook juridische vaardigheden bleek te bezitten, zo’n € 11.000 aan achterstallig salaris te voldoen.

Tja, wat is de moraal van dit al: “Vertrouwen is goed, vastleggen is beter”? Toen ik als Amsterdammer in mijn mooie dorp terecht kwam, leerde ik dat vertrouwen toch vaak beter is. Een omvangrijke aanneemovereenkomst werd hier nog met de hand beklonken.