‘De fietsende advocaat' legt graag geschillen bij

Tegenover het monumentale pand aan de hoofdstraat in Wolvega, voorheen gemeentehuis, is het kantoor van Omny de Vries advocaten. Het kantoor is hier sinds 2007.

Eerde de Vries.

Eerde de Vries. FOTO ANNE WESTERHOF

Eerde de Vries kwam in 1984 in dienst bij advocaat mr. Frida Dietiekt, destijds gevestigd aan de Steenwijkerweg. Eerst in loondienst, daarna in maatschapsverband. Menig inwoner van de Stellingwerven is ongetwijfeld bekend met de rubriek van De Vries ‘Rechtvaardig’ uit deze krant.

Eerde de Vries (1956) werd in Rotterdam geboren en groeide op in Amsterdam. Eigenlijk was zijn 1e keuze de sportacademie want hij was fanaat ijshockeyer. Maar hiervoor werd hij afgewezen en zo kwam het dat hij bij zijn 2e keus studie rechten terechtkwam. De opkomst van de rechts- en wetswinkels in zijn studietijd hadden zijn belangstelling en dat leidde ertoe dat hij voor het keuzevak rechtshulp aan de VU koos. Het recht toegankelijker maken voor iedereen en mensen helpen waren zijn drijfveren. Zo kwam het dat hij koos voor de advocatuur. Na de studie was het vinden van een baan in de tachtiger jaren een crime. Maar De Vries ging verder kijken dan Amsterdam en uiteindelijk kwam hij in Wolvega terecht. Ook speelde mee in deze overtocht naar het Noorden dat hij zijn liefde had gevonden op het Groningerland, nu al jaar en dag zijn echtgenote (Erna Jellesma): ‘Liefde en baan dreven me naar hier’. De eerste jaren vielen niet mee om hier te aarden en was De Vries blij wanneer hij weer op de trein stapte naar de grote stad voor een bijspijkercursus: ‘Wat doe ik hier’. Het op elkaar letten en iedereen kent elkaar, benauwde soms. Eerde de Vries negeerde eens een stopbord in het dorp en werd bij aanhouding door een agent van de politieauto via de luidspreken aangesproken met ‘Meneer de Vries dat stopbord geldt ook voor u’. Op den duur wende het gebrek aan anonimiteit en kwam hij tot het inzicht dat de geschillen in de stad of op het platteland vaak hetzelfde waren. De natuur is hij in de loop der jaren erg gaan waarderen, in en om woonplaats De Hoeve. Hij fietst iedere dag, de route woon- werverkeer. Met hoed. Hij staat dan ook bekend als de fietsende advocaat: ‘Ben hier wel redelijk geworteld’.

Agrarische- en hippische zaken

In 2007 is het kantoor van De Vries gefuseerd met Omny advocaten en verkastte De Vries advocaten naar het huidige pand. Het kantoor heeft veel agrarische- en hippische zaken in portefeuille. De Vries houdt zich hoofzakelijk bezig met de algemene rechtspraktijk met als specialisaties erf- en faillissementsrecht. En omdat hij het recht ook toegankelijk wil houden voor de minder draagkrachtigen blijft hij ook de gesubsidieerde En omdat hij het recht ook toegankelijk wil houden voor de minder draagkrachtigen blijft hij ook de gesubsidieerde sociale advocatuur bedrijven.

Zijn rol is vaak bemiddelend, vooral doordat hij afstand kan nemen. Afstand nemen schept ruimte voor humor en relativering Dat is zijn kracht en daar wordt hij ook om gewaardeerd. Hij is niet de man om er ‘met gestrekt been in te gaan’, maar kiest waar mogelijk voor een mediërende rol. Dat draagt er aan bij dat geschillen worden bijgelegd in plaats van voor de rechter uitgevochten. Op het moment suprême, wanneer partijen elkaar nog in de haren zitten, wordt deze rol niet altijd gewaardeerd, maar als de ergste emoties eraf zijn is de cliënt blij dat de kwestie niet verder is geëscaleerd.

Behoorlijk met elkaar omgaan en het behoud van de rechtsstaat zijn belangrijke items voor De Vries. De verharding van standpunten valt hier nog wel mee in tegenstelling tot het westen, aldus De Vries.

Nog een paar jaren wil hij vooral leuke zaken doen. Terugkijkend voelt hij zich het meest gewaardeerd en tevreden in begeleiding van cliënten, niet altijd naar de volle winst, waarin geschillen tot een bevredigend einde hebben geleid: ‘Word ik blij van’. www.omnydevries.nl