De eeuwigheid in het alledaagse | Friese Galerij

'Doldersummerveld 2' van Christiaan T. Afman, op locatie geschilderd in het Drents-Friese Wold.

'Doldersummerveld 2' van Christiaan T. Afman, op locatie geschilderd in het Drents-Friese Wold.

In de voormalige Rietvlechtschool in Noordwolde is de expositie ‘Natuurlijk stroomopwaarts’ te zien, met zeer uiteenlopend werk. En een paar eervolle vermeldingen.

In de herfstexpositie van KWIDS (stichting Kunstwerk! In de Stellingen) in Noordwolde worden werken getoond van maar liefst veertien kunstenaars uit het noorden van het land. De verscheidenheid aan stijlen en disciplines is groot, zoals ook de kwaliteit nogal varieert, met enkele uitschieters naar boven.

Het initiatief is te prijzen en de locatie is prachtig, ook al zijn van de kloeke voormalige Rietvlechtschool in het oude rotandorp slechts twee lokalen en een aangrenzende gang voor de tentoonstelling gebruikt. Het aanbod bestaat uit werk van kunstenaars die zich – conform de titel Natuurlijk stroomopwaarts – hebben laten inspireren door de natuur of natuurlijke materialen. Zo maakt Henk de Lange beelden uit turf en hout, die opvallen vanwege hun naïeve kwaliteiten. Ze doen soms aan primitieve sculpturen en religieuze artefacten denken. Ander driedimensionaal werk is er van Josée Wissink , terwijl kleinere objecten in een vitrine worden getoond van Harm Bron (sieraden) en Riëtte Ballast (keramiek).

IJle aquarellen

Landschappen zijn door Sjoerdtje Hak vastgelegd in ijle aquarellen, zoals hetzelfde onderwerp door Anja Knoopers en Maria Visser is verbeeld in acrylschilderijen die doorleefder zouden mogen zijn. De foto’s van Jessica van der Hout – die zijn geïnspireerd door wat er groeit en bloeit in haar naaste omgeving van de Stellingwerven – worden vergezeld door een kleine toelichting in twee talen: het Nederlands en het Stellingwerfs. Taal en natuur zijn geworteld in dezelfde grond. De poëtische bespiegelingen van Van der Hout en de doeltreffende vertaling door Johan Veenstra voeden de natuurbeleving. Bij Oolde Stroomdal bijvoorbeeld:

‘Morgen is het anders omdat het regende en de wind harder en uit een andere hoek waaide. Waar boom en riet elkaar toevallig ontmoetten zonder dat iemand daar greep op had of ooit zou krijgen. Waar de eeuwigheid besloten ligt in het alledaagse.’

In het Stellingwerfs is dat:

Morgen is et aanders omdat et regende en de wiend hadder en uut een aandere hoeke wi’jde. Waoe boom en riet mekaander toevallig tegenkwammen zonder dat iene daor grip op hadde of dat kriegen zol. Waor de iewighied besleuten ligt in et alledaegse.

Rietkraag van machineborduurgaren

Ondertussen heeft Annemieke Spierenburg verschillende stadia van vergankelijkheid verkend in herfstbladeren, wat een melancholieke reeks aquarellen opleverde. Van Magna Postma zijn eco-prints aanwezig met botanische afdrukken, naast enkele realistische schilderijen van stillevens vol stofuitdrukking. Textiel vormt ook een belangrijk bestanddeel in het werk van Mariet Rankenberg , soms gecombineerd met oude (handwerk)technieken. Dit blijkt onder meer uit haar Rietkraag van machineborduurgaren, of het Organza landschap , dat bestaat uit gescheurde reepjes van stoffen met subtiel toonverschil.

Eervolle vermeldingen

Tot slot krijgen drie exposanten een eervolle vermelding. Allereerst is daar Marja Dijkstra , die prachtige houtskooltekeningen exposeert van een niveau dat door haar litho’s gek genoeg niet gehaald wordt. Waar haar tekeningen mysterieus zijn is het grafische werk opvallend eendimensionaal, maar wie haar getekende berken bekijkt kan aangenaam verdwalen in een sfeervol sprookjesbos.

De olieverfschilderijen van Christiaan T. Afman zijn allemaal en plein air ontstaan, op locatie in het Drents-Friese Wold. Met een vaardige toets en geraffineerd kleurgebruik weet hij het landschap levendig te verbeelden.

Tot slot imponeert Hennie Dijk-Stel weer met haar minutieuze botanische tekeningen. Haar realistische Groene kool blijft een lust voor het oog. Het klinkt tegenstrijdig, maar door nauwkeurig en wetenschappelijk te kijken weet ze haar onderwerpen een bezieling mee te geven die nergens beter tot uitdrukking komt dan in de Schotse mosjes . Klein, fijn en subtiel van kleur weten zij pas ècht de eeuwigheid in het alledaagse te belichamen.


Noordwolde – voormalige Rijks Rietvlechtschool

Hoofdstraat Oostzijde 34a (ingang buurthuis)

Natuurlijk stroomopwaarts , tot en met 27 november 2022

www.kunstwerkindestellingen.nl

Open: vrijdag t/m zondag 13 – 17 uur

In de tentoonstellingszaal is een kleine catalogus te koop voor 1,50 euro.

Voor meer informatie:

www.anjaknoopers.nl , www.annemiekespierenburg.nl , www.artuin.nl , www.atelierdebron.com , www.christiaanafman.nl , www.expolage.nl , www.henkdelange.com , www.josee-wissink-beelden.nl , www.magnapostma.nl , www.mariavisser.nl , www.marjadijkstra.nl , www.rietteballast.nl , www.sjoerdtjehak.nl , www.steekplus.nl