Oosterstreek trekt zich terug uit fusiegesprekken met Olyphia, Zandhuizen en Sport Vereent. 'Voorstellen sluiten onvoldoende aan bij eerder gemaakte afspraken'

Voetbalclub Oosterstreek wil niet verder praten met drie andere clubs over een fusie. Oosterstreek leek samen met Zandhuizen, Olyphia en Sport Vereent hard op weg naar een nieuwe gezamenlijke club. Maar het afgelopen weekeinde is een mail rondgestuurd aan de leden dat het vertrouwen is geschaad. Ze willen andere mogelijkheden tot samenwerken verkennen.

Oosterstreek en Sport Vereent maken er een spannend duel van.

Oosterstreek en Sport Vereent maken er een spannend duel van. FOTO Piet Bosma

Voor de andere clubs kwam de mail als een grote verrassing. Zij hebben besloten wel samen verder te praten en hopen dat Oosterstreek toch bereid is tot een gesprek. Vooralsnog is het voor de andere clubs een beetje gissen wat het probleem is, al staat er nu wel een verklaring op de website. ,,Het bestuur heeft overlegd met een aantal leden in de vorm van een klankbordgroep en we hebben gemeend de voorstellen (tijdelijk fusiebestuur, werkwijze) zoals deze in de ons toegezonden brief staan, niet te accepteren. We menen dat dit onvoldoende aansluit bij de eerder gemaakte afspraken.”

Stuurgroep met werkgroepen

Nieuws

menu