Gemeente maakt clubs verantwoordelijk voor corona-check

Leonidas in actie in sporthal de Duker in Noordwolde. Archieffoto

Sporters en publiek van 18 jaar en ouder moeten vanaf zaterdag 6 november bij bezoek aan een binnensportaccommodatie een coronatoegangsbewijs laten zien. Dat heeft de Tweede kamer deze week besloten.

Voor de buitensport zijn de maatregelen alsnog geschrapt. Daar is de opluchting groot. Maar de andere amateurclubs zitten met een enorme uitdaging en kampen vooral met een tekort aan vrijwilligers.

Sportclubs helpen

De gemeente Weststellingwerf stelt verenigingen verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen. Zo zijn er zaterdag al korfbal-oefenwedstrijden. Sportkoepel NOC*NSF roept gemeenten op de sportclubs te helpen. In de OWO-gemeente Opsterland hoeft topclub LDODK alleen op wedstrijddagen te controleren. Daar is de beheerder verantwoordelijk voor de controles tijdens trainingen.

Uitgezonderd van verplichting

De korfbalbond KNKV meldt dat personen die met een functie aanwezig moeten zijn van deze verplichting uitgezonderd zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers en coaches (uit en thuis), scheidsrechters, alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers of mensen die bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden komen uitvoeren op de vereniging. Dat geldt dan weer niet voor ouders die als chauffeur dienst doen.

Mondkapje

Organisaties en verenigingen die het zwembad in Wolvega huren, zijn volgens de gemeente eveneens zelf verantwoordelijk om zwemmers van 18 jaar en ouder te controleren op het coronatoegangsbewijs. ‘Ouders/verzorgers dragen een mondkapje in de centrale hal en in de kleedkamers bij het brengen/halen van hun kinderen. Bezoek je het sportcafé in de Steense? Je moet een coronatoegangsbewijs laten zien als je 13 jaar of ouder bent.’ Het is verplicht om een mondkapje te dragen in de centrale hal binnen sportcomplexen en sportaccommodaties. Het mondkapje mag je af doen als je het coronatoegangsbewijs hebt laten zien.

Laagdrempelig

Het KNKV hecht er veel waarde aan te benadrukken dat het belangrijk is dat sporten laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk blijft. ‘Terdege beseft het KNKV dat het besluit van de Rijksoverheid korfbalverenigingen voor een grote uitdaging zet in de komende periode.’ Er zijn bij de sportbonden grote zorgen of amateurclubs wel bij alle wedstrijden en trainingen de controles georganiseerd kunnen krijgen en het effect van het besluit op de totale sportbeoefening de komende winter. De bonden en NOC*NSF zullen volgens de volleybalbond NEVOBO, alles in het werk stellen om tot beter haalbare alternatieven te komen voor de binnensport. ‘Hiervoor blijven wij gezamenlijk het gesprek voeren met het ministerie van VWS.’

Veel omvattende taak

‘Vanzelfsprekend voorzien we grote problemen bij de uitvoerbaarheid van deze maatregel voor en door verenigingen. Waar veel verenigingen nu al moeite hebben om voldoende vrijwilligers op de been te krijgen voor de reguliere taken binnen een vereniging, komt deze lastige taak erbij. Een taak die zeer veelomvattend is, complex om te organiseren en bovendien binnen een vereniging tot niet voorspelbare situaties kan leiden. En dit terwijl sport juist laagdrempelig moet zijn, moet verbinden en moet zorgen voor een gezonde en vitale samenleving. De gekozen maatregel om een coronatoegangsbewijs verplicht te stellen om deel te kunnen nemen aan georganiseerde binnensport is ontzettend lastig uitvoerbaar en raakt de kernwaarden van de verenigingssport.’

Nieuws

Meest gelezen