Burgemeester kan drafbaan Victoria Park niet helpen

Negen koersen werden er vrijdag verreden op Victoria Park in Wolvega. Lenus van der Broek

Wolvega – De drafbaan in Wolvega is geen topsportlocatie aangewezen door het NOC*NSF. En dus meldt burgemeester Andre van de Nadort in antwoord op vragen vanuit de gemeenteraad dat er geen mogelijkheden zijn om de drafbaan ter heropenen onder de huidige coronaregels.

De fracties van VVD, D66 en Blijf Stellingwarfs hadden de burgemeester vragen gesteld, omdat recent in Ermelo en Drachten wel paardensportactiviteiten zijn geweest. In Ermelo bevindt zich het Nationaal Hippisch Centrum, het centrum voor topsport en/of opleidingsprogramma’s in dressuur, eventing, springen en paradressuur. Deze locatie is voor bovenstaande disciplines wel als topsportlocatie aangewezen door het NOC*NSF. De KFPS hengstenkeuringen, zoals die bijvoorbeeld in Drachten hebben plaatsgevonden, zijn keuringsactiviteiten en géén wedstrijden. Daarvoor hoefde dus geen ontheffing te worden verleend.

Ontheffing

Victoria Park Wolvega deed een verzoek tot ontheffing van de corona-maatregelen voor het houden van sportwedstrijden in de vorm van selectieproeven. ‘Dit verzoek ontving ik in de periode waarin de besmettingscijfers stegen in Nederland (en ook in Friesland) en het kabinet de regels van de lockdown verscherpte. Er is door het kabinet bepaald dat uitsluitend een selecte groep van 1000 professionele voetballers en 5000 topsporters uit andere competitie op een topsportlocatie in wedstrijdverband sport mogen beoefenen. Victoriapark behoort niet tot de aangewezen trainings- of topsportlocaties voor topsporters, zoals gesteld door het NOC*NSF.’

Veiligheidsregio

Het is volgens de burgemeester daarom niet haalbaar om voor Wolvega met ontheffingen te werken. De burgemeester kan overigens wel het advies van de Veiligheidsregio, dan wel de GGD, formeel ter zijde schuiven. ‘In het geval de burgemeester dat doet, bestaat alsnog de kans dat de voorzitter van de Veiligheidsregio of zelfs de minister ingrijpt wanneer het belang van het bestrijden van de epidemie zich verzet tegen het verlenen van een ontheffing door de lokale burgemeester.’ Het verder druk uitoefenen op het kabinet vindt Van de Nadort niet zinvol. Dat gaan namelijk in zijn visie niets veranderen aan de essentie dat een selecte groep voetballers en topsporters onder voorwaarden mag sporten.

Situatie niet fundamenteel veranderd

‘Ik zie geen aanleiding om nogmaals te kijken of meetmomenten/ selectieproeven op Victoriapark Wolvega mogelijk gemaakt kunnen worden op korte termijn. De actuele situatie van de bestrijding van het coronavirus en de daarbij behorende wet- en regelgeving zijn op dit moment niet fundamenteel veranderd. Nederland bevindt zich nog steeds in de categorie ‘zeer ernstig’ en in een, onlangs verlengde, lockdown en avondklok.’ Mocht de drafbaan wel weer worden opengesteld, dan beschikt Victoriapark Wolvega volgens de burgemeester ‘al over een goed functionerend draaiboek dat werkte in de periode voor oktober’. Dus er is geen noodzaak om die voorbereidingen nog onder de loep te nemen.