Zorgen over status van natuurkampeerterrein Bekhofschans; 'gezondheid kampeerders kan door komst geitenhouderij niet meer worden gewaarborgd'

Boijl

Natuurkampeerterrein Bekhofschans.

Natuurkampeerterrein Bekhofschans. Eigen foto

Uit een brief van de directeur van stichting De Groene Koepel blijkt dat bij vestiging van een melkgeitenbedrijf aan de Boekelterweg in Boijl kampeerterrein De Bekhofschans aan de Boekelterweg haar erkenning als ‘Natuurkampeerterrein’ verliest. Dat meldde een bezorgd raadslid Gaby Thijssen maandagavond in de raadsvergadering.

Niet wenselijk

Thijssen: ‘De gezondheid van kampeerders kan door de komst van de geitenhouderij niet meer worden gewaarborgd. Daarmee verliest het kampeerterrein haar bestaansrecht. Dit is niet wenselijk in het licht van recreatie en toerisme als speerpunt in het gemeentelijk beleid.’

Thijssen is verklaard tegenstander van grote geitenbedrijven. Het verzoek aan de gemeente om mee te werken aan de plannen is nog in procedure. Wethouder Hanneke Zonderland wacht op het ambtelijk advies, voordat het college een standpunt inneemt. De wethouder meldde dat er ‘een brede bestuurlijke afweging’ plaatsvindt. Er is onder andere ambtelijk overleg met de camping.

Oudste rechten

Voor Thijssen is het geen discussie. ‘Natuurkampeerterrein Bekhofschans is al sinds jaar en dag actief en heeft dus de oudste rechten. Deelt het college met ons de mening dat een onderneming, die al geruime tijd actief is, erop mag vertrouwen dat zij haar specifieke activiteiten niet hoeft te staken vanwege recente plannen van een andere ondernemer?’ Voor GroenLinks zijn de gevolgen voor de camping voldoende grond voor de afwijzing van de gevraagde omgevingsvergunning. Thijssen waarschuwde ook voor schadeclaims als de camping de status van Natuurkampeerterrein verliest met alle gevolgen voor de rendabele exploitatie van het bedrijf.

Voorzorgsbeginsel

De gemeenteraad heeft onlangs besloten tijdelijk de komst van geitenhouderijen te blokkeren. Vergunningaanvragen die voor het raadsbesluit zijn ingediend worden wel in behandeling genomen, zoals voor dit bedrijf in Boijl. GroenLinks roept het college op het ‘het voorzorgsbeginsel’ toe te passen. Hij wil dat er geen vergunning wordt afgegeven zolang een RIVM-onderzoek naar de gevolgen voor de gezondheid van bewoners in de directe omgeving van geitenmelkbedrijven niet is afgerond, mogelijk is dat in 2024. De wethouder wilde daar nog niet op vooruit lopen.