Wilhelminaoord wil komen tot een echt dorpshart: 'We willen graag meedenken, maar nijpende problemen worden nu al niet opgelost'

Wilhelminaoord mist een echte dorpskern. Nu zorginstelling Noorderboog plannen heeft om tehuis De Menning te vervangen door een kleinschaliger zorgcomplex ontstaat er misschien bij de entree van het dorp wel ruimte om iets moois mee te doen. Woensdagavond kwamen zo’n 100 inwoners bijeen in het dorpshuis om met elkaar daartoe de eerste aanzet te geven. Concrete plannen zijn er nog niet.

Bertus Benning van Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling spreekt de zaal toe.

Bertus Benning van Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling spreekt de zaal toe. Foto: Lourens Looijenga

Het wordt een proces dat wel enkele jaren kan duren. Dat proces wordt begeleid door Bertus Benning van CEPRO, Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling, ook weer gekoppeld aan een bijzondere leerstoel (vier jaar). Doel van de leerstoel is om te kijken hoe je de ruimtelijke ontwikkeling met meewerken van bewoners kan verbeteren. En nu de oude Menning verdwijnt dient zich een prachtige kans aan om dit in Wilhelminaoord in de praktijk te brengen.