Wilhelminaoord denkt na over dorpshart. Kerngroep gaat draagvlak voor peilen voor plan

De Menning in Wilhelminaoord. Foto: Google maps

Er is een belangrijke stap gezet in het idee om in Wilhelminaoord een echte dorpskern te realiseren. Het dorp dat ooit in het landschap is aangelegd als nieuwbouwwijk in het gebied van de Maatschappij van Weldadigheid, mist een echt centrum.

De kans om een dorpskern te realiseren doet zich nu voor omdat zorginstelling Noorderboog plannen heeft om zorgvoorziening De Menning te vervangen door een kleinschaliger zorgcomplex. Hierdoor ontstaat er bij de entree van het dorp ruimte om iets moois mee te doen. In het gebied is nu ook al veel ‘reuring’ omdat daar naast De Menning ook dorpshuis De Menning, basisschool De Kievitshoek, de kinderopvang, de sport, het koloniekerkje, Rondom en Swellesturt een plaats vinden.

Dat het onderwerp leeft onder de inwoners van Wilhelminaoord, werd in september al bewezen. Zonder dat er concrete plannen zijn, kwamen er al zo’n 100 inwoners af op een bijeenkomst waar het dorpshart onderwerp van gesprek was. Tijdens een eerste bijeenkomst droegen de inwoners al verschillende ideeën aan van functies die eventueel in het nieuwe dorpshart terug te vinden zouden moeten zijn. Onderwerpen die de revue passeerden waren een park/dierentuin, multifunctionele zorgruimte, pick-up punt voor boodschappen, een ondergrondse garage, dagbesteding, horecagelegenheid, laadpalen, digitaal infobord en een veilige ontmoetingsplek.

Kerngroep

Sinds de eerste bijeenkomst hebben zich al betrokken inwoners van Wilhelminaoord gemeld om zitting te nemen in een kerngroep. Die groep gaat peilen of er überhaupt draagvlak is voor het plan om een ‘dorpshart’ te realiseren. „We hebben vooraf geen afspraken gemaakt over hoe groot de groep moet worden. Belangrijk is dat de groep een goede afspiegeling is van de bevolking en belanghebbenden in Wilhelminaoord”, zo zegt Andries Ophof die als inwoner van het dorp betrokken is bij het proces. De kerngroep gaat ook meedenken over de plannen en de kerngroep leden moeten ook verbinding zorgen met de dorpsbewoners en met hen het gesprek aangaan over wat de wensen zijn.

Het proces wordt begeleid door Bertus Benning van CEPRO, Cultureel Erfgoed en Ruimtelijke Participatieve Ontwikkeling. Hij beseft dat het proces wel enkele jaren kan duren. Het project is ook gekoppeld aan een bijzondere leerstoel (vier jaar). Doel van de leerstoel is om te kijken hoe je de ruimtelijke ontwikkeling met meewerken van bewoners kan verbeteren. En nu de oude Menning verdwijnt, dient zich een prachtige kans aan om dit in Wilhelminaoord in de praktijk te brengen.

„En nu de oude Menning verdwijnt, dient zich een prachtige kans aan om dit in Wilhelminaoord in de praktijk te brengen”, vertelt Benning. „In De Menning zijn nu nog voorzieningen te vinden die ook door de inwoners van Wilhelminaoord gebruikt worden. Denk daarbij aan de kleine supermarkt, fysiotherapie en de kapper. Wellicht kunnen we dit soort functies behouden in het nieuwe dorpshart.”

Nieuws

menu