Wetterskip Fryslân opent de aanval op ‘de grote waternavel’

Wetterskip Fryslân is woensdag begonnen met het verwijderen van de waterplant ‘de grote waternavel’ in de rivier de Linde bij De Hoeve. ‘De explosieve groei van de plant kan een probleem opleveren voor de waterhuishouding, biodiversiteit en recreatievaart.’

Opruiming van de grote waternavel uit de Linde.

Opruiming van de grote waternavel uit de Linde. Piet Bosma

De welig tierende plant verstikt het andere waterleven, omdat er geen zonlicht meer door het bladerpak dringt. Woordvoerster Anje de Jong van Wetterskip: ‘Het doel is om de waterkwaliteit te verbeteren en een goede water aan- en afvoer te behouden. De exoot bedreigt de soortenrijkdom in het water door zuurstofgebrek waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat. Het verdringt bijvoorbeeld krabbenscheer, een plant die van nature hier wel thuishoort.’ En die krabbenscheer is weer belangrijk voor de voortplanting van bijzondere libellesoorten, zoals de groene glazenmaker. En juist die libelle ‘s zijn weer de trots van natuurbeheerder It Fryske Gea.

Kajakken