Werkzaamheden zorgen voor behoud petgaten- en legakkerstructuur in Brandemeer. Op een aantal locaties worden rasters geplaatst om ganzen te weren

Natuurgebied Brandemeer.

Natuurgebied Brandemeer. Eigen foto

In natuurgebied Brandemeer wordt gestart met natuurherstelwerkzaamheden. Deze zijn noodzakelijk om de petgaten- en legakkerstructuur te behouden en te verbeteren, verlanding te stimuleren en daarmee het leefgebied van plant- en diersoorten te beschermen.

Brandemeer is een laagveengebied en onder andere gevormd door turfwinning in het verleden. Het uitgraven van veen heeft ervoor gezorgd dat er een afwisseling van smalle, langgerekte stroken water en land is ontstaan, ook wel petgaten en legakkers genoemd. Het is bij uitstek een geschikt en belangrijk leefgebied voor vele bijzondere plant- en diersoorten. Door verschillende oorzaken staat dit landschap onder druk. De legakkers brokkelen af door wind en golfslag. Verlanding van petgaten, en daarmee de groei van nieuw veen, kan moeilijk op gang komen.

Om de legakkers in Brandemeer te beschermen en verlanding van petgaten te stimuleren worden op verschillende locaties maatregelen uitgevoerd. Er worden bomen verwijderd op legakkers. Dit wordt machinaal uitgevoerd vanaf het water door een kraan op een drijvend platform. Door het verwijderen van deze natuurlijke windvangers blijft de bestaande legakker zoveel mogelijk intact.

Houten palenrijen

Op een aantal plekken worden parallel aan de legakkers houten palenrijen met schermen of takkenrelen geplaatst. Deze bevinden zich in het water, enkele tot tientallen meters vanaf de oever. Dit zorgt ervoor dat de golfslag van het water wordt onderbroken. Dit voorkomt afbrokkeling van de legakker. Tevens zorgt het ervoor dat verlanding in stilstaand water wordt bevorderd en tot ontwikkeling kan komen.

Ganzenwerende rasters

Op een aantal locaties bovenop de houten palenrij worden rasters geplaatst om ganzen te weren en zo ganzenvraat te voorkomen. Daarnaast komen er linten over de legakkers te hangen. Dit zorgt ervoor dat ganzen niet vanuit het water of vanuit de lucht de legakker kunnen betreden.

De werkzaamheden duren het hele jaar, met uitzondering van begin maart t/m half augustus. Tijdens het broedseizoen en kort daarna worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zijn fiets- en wandelpaden minder goed begaanbaar.