Werkzaamheden fietspad liggen mogelijk nog maanden stil; waarschijnlijk natuurvergunning nodig

Het is waarschijnlijk dat er inderdaad een natuurvergunning moet worden aangevraagd, voordat de werkzaamheden aan het fietspad tussen De Hoeve en Wolvega een vervolg krijgen.

De test tot wanneer het fietspad afgesloten is, is bij de Kontermansbrug bij De Hoeve afgeplakt.

De test tot wanneer het fietspad afgesloten is, is bij de Kontermansbrug bij De Hoeve afgeplakt. Lourens Looijenga

Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de raadsfractie van SDW. Dat betekent wederom een forse vertraging van het project. De aanleg van het vernieuwde fietspad wordt door de provincie uitgevoerd.

Scheuren en losse planken

In augustus 2020 werd het fietspad tussen de Domeinenweg onder Wolvega tot aan Kontermansbrug bij De Hoeve afgesloten. Het onderhoud aan het fietspad door de Lindevallei werd al jaren uitgesteld. Scheuren in het asfalt en losse planken in een fietsbrug maakten de situatie te onveilig. In februari startte aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum met de werkzaamheden.

Nieuwe vertraging

De verwachting was eerst dat het gerenoveerde pad in de herfst klaar zou zijn, maar die prognose werd snel aangepast tot december. Maar een nieuwe vertraging kondigt zich nu dus aan. Vanaf begin april werden door de aannemer bouwstoffen en grond met werkboten over de Linde vervoerd, nadat een kraan op de veengrond was weggezakt. Maar dat varen tastte het voortplantingsgebied aan van kwetsbare libellensoorten.

Natuurvergunning

Sinds begin mei ligt het werk stil om de natuur niet verder te verstoren. Het college van Weststellingwerf meldt SDW: ‘De provincie is nu met ecologen aan het onderzoeken hoe het werk wel door kan gaan. Voor de te kiezen werkwijze om de natuurwaarden te beschermen is waarschijnlijk een natuurvergunning nodig. De provincie regelt dit verder.’ Die vergunning moet de provincie dus bij zichzelf aanvragen.

Vertraging

De definitieve vergunning wordt op basis van de Wet Natuurbescherming, die in december 2019 van kracht werd, verleend binnen 13 weken na de datum waarop de aanvraag is ingediend. Maar dat is dus nog niet gebeurd. Dat betekent dus minimaal drie tot vier maanden vertraging. En dan kunnen in het meest gunstige geval de werkzaamheden dus weer hervat worden in het natte herfsseizoen. Maar onderdeel van de procedure is dus ook dat er bezwaar gemaakt kan worden tegen het verlenen van de vergunning. Niemand waagt zich meer aan een voorspelling wanneer er ooit weer gefietst kan worden langs de Linde. De tekst op het bord waarop stond tot wanneer het fietspad is afgesloten, is dan ook wijselijk afgeplakt.