Werelderfgoedstatus Koloniën van Weldadigheid straalt ook op Weststellingwerf af

Het college van B&W op bezoek bij museum De Proefkolonie. Piet Bosma

Sinds de Koloniën van Weldadigheid werelderfgoed zijn geworden, is het ook in het Weststellingwerfse deel drukker geworden.

Aan de Oost- en Westvierdeparten en de Leemweg, onderdeel van de kolonie Wilhelminaoord, zijn er veel toeristen, vooral op de elektrische fiets. De bebouwing is grotendeels verdwenen, maar het zou volgens de gemeente mooi zijn als de historische symmetrische structuur van het landschap wat zichtbaarder zou worden voor toeristen. De erfgoedstatus biedt ook mogelijkheden voor recreatieondernemers. Zo kan Noordwolde zich verder ontwikkelen tot toeristische bestemming.

Sinds juli staan de Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Dinsdag vergaderde B & W in Huis Westerbeek in Frederiksoord, het hoofdkwartier van de Maatschappij van Weldadigheid. Na de vergadering bezocht het college een herbouwd koloniehuisje en museum De Proefkolonie.

Vergadering en rondleiding

Op de plek waar generaal Johannes van den Bosch, stichter van de Koloniën van Weldadigheid zijn kantoor had en waar nu de Maatschappij van Weldadigheid kantoor houdt, vergaderde het college van Weststellingwerf. Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid, gaf na de vergadering een presentatie over de koloniën als werelderfgoed. Daarna nam hij burgemeester en wethouders mee voor een rondleiding door het museum en een herbouwd koloniehuisje zonder aansluiting op het gas, elektriciteit, water en riolering.

Het is niet gebruikelijk dat het college buiten de gemeentegrenzen en zelfs buiten de provinciegrens vergadert. Vanwege het coronavirus is vergaderen op locatie lange tijd niet mogelijk geweest.

Nieuws

Meest gelezen