Welke maatregelen remmen veenoxidatie af? Proeftuin Bodem van start in Groote Veenpolder

Een initiatiefgroep van boeren uit de Groote Veenpolder gaat aan de slag met onderzoek naar bodemmaatregelen om veenoxidatie te beperken. Het gaat om een proefproject in het kader van de programmalijn ‘Bodem en grondgebruik’, onderdeel van het Veenweideprogramma 2021-2030.

Het veenweidegebied tussen Wolvega en Nijetrijne.

Het veenweidegebied tussen Wolvega en Nijetrijne. FOTO SIEBE SWART

Om op veengrond melkvee te kunnen houden, wordt de grond ontwaterd. Veen heeft de eigenschap dat het gaat oxideren als er zuurstof bij komt . Door oxidatie wordt veen omgezet in onder meer CO-2 en daalt de bodem.

Verhoging grondwaterstand