Weidevogels moeten gaswinning stoppen. ‘Gaswinlocatie heeft grote negatieve impact’

De gemeente Weststellingwerf zet het belang van de weidevogels in als argument om de gaswinning Rottum aan de Kooiweg in Nijeholtwolde tegen te houden. Vanaf deze locatie wil Vermilion in de komende jaren boren naar drie nog niet eerder aangeboorde gasvelden onder drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf.

Nabij dit perceel aan de Kooiweg zou naar gas worden gewonnen.

Nabij dit perceel aan de Kooiweg zou naar gas worden gewonnen. Piet Bosma

Gaswinning is primair een verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat. De ontwikkeling is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2014. Het ministerie vraagt de gemeenteraad daarom een zogenaamde ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Die kun je alleen weigeren op basis van argumenten in het belang van een goede ruimtelijke ordening.

Negatieve impact

Nieuws

menu